MEMOMED 2017 + Ghid farmacoterapic alopat si homeopat, Editia 23 - 2 VOLUME

Audit financiar. Misiuni de asigurare şi servicii conexe

Audit financiar. Misiuni de asigurare şi servicii conexe
Preț: 39,00 lei
Disponibilitate: în stoc - in stoc
Editura:
Anul publicării: 2012
Pagini: 208
Format: 17x24
Categoria: Audit

DESCRIERE

Reducere 5%Eugeniu Turlea, Aureliana Geta Roman, Horia NeamţuLucrarea de faţă prezintă procesul de normalizare a auditului financiar la nivel internaţional şi naţional, misiunile de asigurare, misiunile bazate pe proceduri convenite, supravegherea auditului statutar în interesul public, controlul calităţii în auditul financiar, responsabilităţile auditorului privind frauda, comunicarea auditorului cu persoanele însărcinate cu guvernanţa, precum şi rapoarte şi tipuri de misiuni.

Toate acestea oferă auditorilor financiari, conducerii entităţilor economice, studenţilor şi altor utilizatori informaţii necesare creşterii performanţelor activităţii pe care o desfăşoară fiecare dintre aceştia.

Cuprins
Cuvânt-înainte ............................................................................................................. 9
Capitolul 1. Istoricul, rolul şi necesitatea auditului financiar ................................ 11
1.1. Scurt istoric al auditului ................................................................................... 11
1.2. Rolul şi necesitatea auditului financiar. Teorii care justifică demersul
de audit ............................................................................................................ 15
Capitolul 2. Normalizare în auditul financiar .......................................................... 19
2.1. Procesul de normalizare la nivel global ........................................................... 19
2.1.1. Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC) .................................... 19
2.1.2. Structura reglementărilor internaţionale de audit, asigurare
şi etică .................................................................................................. 21
2.1.3. Interesul public ...................................................................................... 23
2.2. Procesul de normalizare la nivel european ....................................................... 25
2.3. La nivel naţional ............................................................................................... 28
Capitolul 3. Misiunile de asigurare ........................................................................... 33
3.1. Cadrul de referinţă pentru misiunile de asigurare ............................................ 33
3.2. Definiţia şi obiectivele misiunii de asigurare ................................................... 34
3.3. Acceptarea misiunii de asigurare şi elementele acesteia .................................. 36
Capitolul 4. Auditul statutar. Supravegherea auditului statutar
în interesul public ................................................................................. 43
4.1. Cadrul legal şi delimitări conceptuale privind auditul statutar
şi auditul financiar ........................................................................................... 43
4.2. Entităţile economice care trebuie să efectueze auditul statutar
al situaţiilor financiare anuale individuale şi consolidate
în România ....................................................................................................... 44
4.3. Supravegherea publică a auditorilor statutari în interesul public ..................... 46
4.3.1. Autorizarea şi formarea profesională continuă a auditorilor
statutari. Aprobarea auditorilor statutari care au fost autorizaţi
în alt stat membru ................................................................................ 47
4.3.2. Cerinţele profesionale pentru auditorii statutari .................................... 51
4.3.3. Principiile supravegherii publice ........................................................... 56
4.3.4. Consiliul pentru supravegherea publică a activităţii de audit
statutar .................................................................................................. 58
4.3.5. Alte instituţii de reglementare şi supraveghere în domeniul
contabilităţii şi supravegherea publică ................................................. 60
Audit financiar. Misiuni de asigurare şi servicii conexe
6
Capitolul 5. Controlul calităţii în auditul financiar ................................................. 63
5.1. Controlul calităţii la nivelul firmelor de audit şi la nivel de misiuni ................ 63
5.1.1. Controlul calităţii pentru firmele care efectuează audituri
şi revizuiri ale situaţiilor financiare, precum şi alte misiuni
de asigurare şi servicii conexe ............................................................. 63
5.1.2. Controlul calităţii pentru un audit al situaţiilor financiare .................... 70
5.2. Revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a celorlalte servicii
profesionale de către CAFR ............................................................................ 75
5.2.1. Obiectivele controlului calităţii activităţii de audit financiar ................ 81
5.2.2. Obiectivele controlului calităţii misiunilor pe bază de proceduri
convenite .............................................................................................. 95
Capitolul 6. Responsabilităţile auditorului privind frauda în cadrul
unui audit al situaţiilor financiare .................................................... 105
6.1. Delimitări conceptuale privind eroarea şi frauda ........................................... 105
6.2. Denaturări intenţionate relevante pentru auditor ............................................ 110
6.3. Responsabilitatea de a preveni şi detecta frauda ............................................ 113
6.4. Proceduri de evaluare a riscului ..................................................................... 114
6.5. Răspunsuri la evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă
din cauza fraudei ............................................................................................ 115
6.6. Evaluarea probelor de audit ............................................................................ 118
6.7. Imposibilitatea continuării misiunii de către auditor ...................................... 120
6.8. Declaraţii scrise .............................................................................................. 121
6.9. Comunicarea cu conducerea, persoanele însărcinate cu guvernanţa,
autorităţile de reglementare ........................................................................... 123
Capitolul 7. Misiuni pe baza procedurilor convenite privind informaţiile
financiare ............................................................................................ 125
7.1. Aria de aplicabilitate a ISRS 4400, obiectivul şi principiile unei misiuni
pe bază de proceduri convenite ..................................................................... 125
7.2. Planificarea, documentaţia, procedurile şi probele unei misiuni
pe bază de proceduri convenite ..................................................................... 127
7.3. Raportarea unei misiuni pe bază de proceduri convenite ............................... 130
7.4. Studiu de caz privind o misiune pe bază de proceduri convenite ................... 131
Capitolul 8. Comunicarea cu persoanele însărcinate cu guvernanţa ................... 145
8.1. Aspecte generale privind comunicarea cu persoanele însărcinate
cu guvernanţa ................................................................................................. 145
8.2. Rolul comunicării şi responsabilităţi în procesul de comunicare ................... 145
8.3. Delimitări privind persoanele însărcinate cu guvernanţa şi conducerea
entităţilor ........................................................................................................ 146
8.4. Aspecte care trebuie comunicate de auditor persoanelor
însărcinate cu guvernanţa ............................................................................... 148
8.5. Procesul de comunicare .................................................................................. 151
8.6. Cerinţe specifice de comunicare .................................................................... 153
8.7. Comunicarea deficienţelor în controlul intern ............................................... 160
Cuprins
7
Capitolul 9. Rapoarte şi tipuri de misiuni .............................................................. 163
9.1. Câteva aspecte privind raportarea conform ISA ............................................ 163
9.2. Câteva aspecte privind raportarea conform ISRE .......................................... 165
9.3. Câteva aspecte privind raportarea conform ISAE .......................................... 166
9.4. Câteva aspecte privind raportarea conform ISRS .......................................... 167
9.5. Formularea unei opinii în auditul financiar ................................................... 169
9.5.1. Formularea unei opinii standard şi raportarea cu privire
la situaţiile financiare ......................................................................... 169
9.5.2. Modificări ale opiniei auditorului independent ................................... 173
9.5.3. Paragrafele de observaţii şi paragrafele explicative din raportul
auditorului independent ..................................................................... 176
Bibliografie ................................................................................................................ 179
Anexe ......................................................................................................................... 185
Anexa 1 ....................................................................................................................... 187
Anexa 2 ....................................................................................................................... 189
Anexa 3 ....................................................................................................................... 193
Anexa 4 ....................................................................................................................... 203
Anexa 5 ....................................................................................................................... 206
Audit financiar. Misiuni de asigurare şi servicii conexe
8

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.048 sec