MEMOMED 2017 + Ghid farmacoterapic alopat si homeopat, Editia 23 - 2 VOLUME

Dreptul Uniunii Europene Curs universitar

DESCRIERE

anterioare, demersuri destinate aprofundarii și actualizarii problematicii dreptului Uniunii Europene. Se adreseaza, deopotriva, teoreticienilor și practicienilor dreptului, dar și specialiștilor aparținand altor domenii. In vederea realizarii, efortul de documentare a vizat, cu precadere, studiul legislației Uniunii Europene (izvoare primare și derivate), valorificarea doctrinei relevante pentru materie, existenta in țara și in strainatate, dar și a jurisprudenței Curții de Justiție a Comunitaților Europene, respectiv a Curții de Justiție a Uniunii Europene (Curtea de Justiție, Tribunalul și Tribunalul Funcției Publice). O atenție deosebita am acordat, in egala masura, principalelor instrumente de lucru ale unor instituții și organe ale Uniunii Europene, instrucțiunilor ori normelor interne de transpunere sau aplicare a dreptului Uniunii Europene. Cu alte cuvinte, cartea, care pornește de la concepte și aspecte evolutive, prezinta opiniile, existente in materie, legislația Uniunii Europene și jurisprudența instanțelor Comunitaților Europene/Uniunii Europene.

Aceasta reunește, la niveluri diferite de aprofundare, valențe specifice unui curs universitar (prin structura gandita și prin gradualitatea prezentarii informațiilor), dar și caracteristici proprii monografiilor, studiilor și cercetarilor. Complexitatea dimensiunilor avute in vedere a fost urmarita ținand seama de principalii beneficiari carora li se adreseaza. Vorbim despre studenți, masteranzi, doctoranzi din cadrul unor specializari dintre cele mai diverse: drept, drept european și internațional, administrație publica, relații internaționale și studii europene, științe economice, științe politice, științe ale comunicarii, relații publice, limbi straine, limbi moderne aplicate ș. a. Dintr-o alta perspectiva, lucrarea, prin conținutul sau, este de un real folos celor interesați de noul sistem de drept european, aflați la inceput de drum, precum și celor cu preocupari in domeniul practicii europene sau in materii interferente de mai multa vreme, cum este cazul jurnaliștilor care au un rol deosebit de important in diseminarea informației, al oamenilor de afaceri ori al specialiștilor implicați direct in procesul de integrare a țarii noastre in Uniunea Europeana, un loc aparte ocupandu-l cadrele didactice, și nu numai.

Cercetarea reunește, in paginile sale, intr-o mai mica masura, elemente de drept general al Uniunii Europene (noțiuni, izvoare, principii), la care se adauga acțiunile care pot fi formulate in fața instanțelor Uniunii Europene (acțiunea in anulare, excepția de ilegalitate, acțiunea in carența, acțiunea preliminara, acțiunea pentru incalcarea obligațiilor ce revin statelor in temeiul Tratatelor).

Partea cea mai consistenta aparține dreptului material al Uniunii Europene. Aici intalnim analizate, din punct de vedere juridic, politica comerciala comuna, libertațile de circulație consacrate (marfuri, persoane, servicii, capitaluri, plați) și unele elemente de drept concurențial al Uniunii Europene, in 6 capitole din cele 9, cate exista in total. Un merit important al acestui demers este dat de faptul ca se constituie intr-un argument temeinic privind necesitatea cunoașterii, ințelegerii, aprofundarii și aplicarii dreptului Uniunii Europene, nu doar in raporturile dintre particulari (persoane fizice și juridice), aparținand unor state membre diferite, ci și in raporturile dintre particularii care au cetațenia/naționalitatea aceluiași stat. Libertațile, pe langa faptul ca trebuie sa știm ca exista, le fel de bine trebuie știut și ca acestea nu sunt depline. Uneori, pot face obiectul, in anumite condiții și limite, al unor excepții, respectiv al unor clauze de salvgardare. Pornind de la realitatea, de necontestat, potrivit careia un numar mare de cetațeni romani valorifica astfel de drepturi in statele membre ale Uniunii Europene, misiunile diplomatice și oficiile consulare dispun, prin intermediul carții, de inca un instrument de lucru util, deoarece statele membre ale Uniunii Europene dețin un rol important in derularea acestor raporturi, participand la procesul de transpunere și de aplicare a acquis-ului Uniunii Europene, acquis care este extrem de numeros și complex, inclusiv privitor la dimensiunea europeana a protecției diplomatice și consulare.

Un alt argument este acela oferit de evoluțiile legislative interne, cunoscute de Romania, prin intrarea in vigoare a Codurilor (civil, de procedura civila, penal, de procedura penala și fiscal), dar și a altor norme semnificativ raportate la legislația Uniunii Europene (de exemplu Legea insolvenței ș. a.). Toate acestea iși au originile in modificarile constituționale intervenite in anii 1991 și 2003, modificari care au facut posibila dobandirea, de catre țara noastra, a statutului de stat membru al Consiliul Europei, al NATO și al Uniunii Europene. Pentru dreptul Uniunii Europene, general ori material, relevante sunt prevederile Constituției Romaniei, republicata, Titlul VI (Integrarea euro-atlantica), art. 148 – Integrarea in Uniunea Europeana:

„(1) Aderarea Romaniei la Tratatele constitutive ale Uniunii Europene, in scopul transferarii unor atribuții catre instituțiile comunitare, precum și al exercitarii in comun cu celelalte state membre a competențelor prevazute in aceste Tratate, se face prin lege adoptata in ședința comuna a Camerei Deputaților și Senatului, cu o majoritate de doua treimi din numarul deputaților și senatorilor.
(2) Ca urmare a aderarii, prevederile Tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum și celelalte reglementari comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate fața de dispozițiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare.
(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplica, in mod corespunzator, și pentru aderarea la actele de revizuire a Tratatelor constitutive ale Uniunii Europene.
(4) Parlamentul, Președintele Romaniei, Guvernul și autoritatea judecatoreasca garanteaza aducerea la indeplinire a obligațiilor rezultate din actul aderarii și din prevederile alin. (2).
(5) Guvernul transmite celor doua Camere ale Parlamentului proiectele actelor cu caracter obligatoriu inainte ca acestea sa fie supuse aprobarii instituțiilor Uniunii Europene”. Demn de menționat este faptul ca intregul demers se afla sub semnul implicarii, dedicarii și preocuparii autorului pentru pregatirea generațiilor care s-au succedat, din anul 1990 și pana in prezent, generații care au avut și au statut de: studenți, masteranzi, doctoranzi, funcționari publici, dar și de practicieni ai dreptului (aparținand tuturor profesiilor juridice), in cadrul pregatirii inițiale și continue. Acestora li se adauga traducatorii, interpreții, consilierii pentru afaceri europene, diplomații, specialiștii in relații publice și comunicare etc. Practic, pe aceștia ii intalnim, in zilele noastre, intr-un numar din ce in ce mai mare, in toate profesiile, in țara și in strainatate, in mediul public, central și local, dar și in mediul privat, in cadrul instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii Europene și in multe alte entitați/organisme ale altor organizații internaționale. Tocmai de aceea, limbajul folosit in paginile carții este unul facil, de natura sa faca posibila parcurgerea, cu ușurința, atat de catre cunoscatorii de excepție ai materiei, cat și de catre aceia care, acum, doresc sa se dedice unui astfel de domeniu, de o actualitate și de o perspectiva mai mult decat evidente.
Anexele intregesc conținutul cercetarii, conferindu-i caracter practic prin utilitatea, de necontestat, a informațiilor incluse, contribuind la conștientizarea eforturilor referitoare la integrarea Romaniei in Uniunea Europeana, dupa aderarea din 2007, integrare care se dovedește a fi mult mai angajanta.

Informațiile puse la dispoziția cititorilor sunt actualizate pana la data predarii manuscrisului la Editura. Cu toate eforturile facute, pentru documentare și sistematizare, lucrarea este susceptibila de permanente imbunatațiri și adaugiri, aspecte pe care le vom avea in atenție in edițiile viitoare, in acest fel ințelegand sa participam la clarificarea unei problematici deosebit de ample, diverse, actuale, dar, mai ales, de viitor și necesare pe care o reprezinta integrarea in Uniunea Europeana, acest nou subiect de drept internațional, avand o specificitate aparte, daca o raportam la toate celelalte subiecte de drept internațional, din punctul de vedere al instituțiilor, normelor, monedei, cetațeniei, diplomației.

Autorul

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.023 sec