MEMOMED 2017 + Ghid farmacoterapic alopat si homeopat, Editia 23 - 2 VOLUME

Economie europeană. Ediția a doua

Economie europeană. Ediția a doua
Preț: 38,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2012
Pagini: 244
Format: 17x24
Categoria: Economie

DESCRIERE

Ca şi în cazul economiei în tranziţie, de acum un deceniu, întrebarea dintâi este şi aici: „Există, realmente, o economie europeană, în sensul cât se poate de accesibil al termenului?” Dacă ne închipuim că Uniunea Europeană, căci, de fapt, de aceasta vorbim atunci când ridicăm cât se poate de sus steagul bătrânului continent, a avut un fundament şi mai ales un mobil economic, ne lovim îndată de adevărul care ne relevă că iniţiativa a fost politică. Se inseră aici chiar o reflecţie a lui Aristotel, din a sa Politică, deoarece se pare că încă din vremea sa se vorbea despre o Europă distinctă. Contrazicem ideea de politică, cum că, dacă ar fi fost politică această iniţiativă, atunci ar fi trebuit să emane de la cetăţeanul de rând, şi nu de la întreprinzători şi firme, cum iarăşi nu putem nega că a fost. Cetăţeanul din Europa este departe de a-şi fi dat votul pentru tot ce a făcut şi face Uniunea astăzi – vezi chiar noua monedă euro –, ceea ce ridică şi o altă provocare. După ultimul război mondial, a încolţit şi apoi înflorit iniţiativa Uniunii, în condiţii de reală democraţie, în vreme ce până în prima parte a secolului XX, aşa ceva nu era văzut decât în termeni de forţă. Putem vorbi astăzi şi despre o reală Europă a naţiunilor? Care ar fi răsunetele cele mai profunde ale acestei sintagme, dacă nu cumva reîntoarcerea la entităţile statale? Dar, oare, se mai poate aşa ceva, câtă vreme încă întrebarea se adresează cu aceeaşi insistenţă şi celeilalte direcţii, cea de perspectivă: va fi Europa, vreodată, complet integrată?… din toate punctele de vedere? Şi, mai ales, va fi aceasta pentru totdeauna în favoarea ei şi a cetăţeanului pe care ea pretinde că îl reprezintă?

Un lucru este sigur: Istoria s-a schimbat, şi nimic nu pare a mai fi la fel ca înainte.Autorul

Cuprins
Lista abrevierilor ........................................................................................................ 11
Cuvânt-înainte ............................................................................................................ 13
Partea întâi
FUNDAMENTE ALE INTEGRĂRII EUROPENE
I. Fundamentele teoretice ale integrării ........................................................................ 17
I.1. Teoria comerţului internaţional .......................................................................... 17
I.2. Integrarea incipientă: teoria uniunii vamale ....................................................... 23
I.3. Fazele integrării .................................................................................................. 28
I.4. Integrarea avansată: convergenţa şi zona monetară optimă ............................... 30
I.4.1. Convergenţa şi criteriile de convergenţă .................................................. 30
I.4.1.1. Generalităţi .................................................................................. 31
I.4.1.2. Convergenţa nominală: criteriile de convergenţă
în Zona Euro ................................................................................ 31
I.4.1.3. Convergenţa reală ........................................................................ 34
I.4.1.4. Câteva concluzii şi observaţii ...................................................... 37
I.4.2. Zona monetară optimă ................................................................................... 37
I.4.2.1. Zona monetară optimă, „ancora nominală” şi Sistemul Monetar
Internaţional ...................................................................................... 38
I.4.2.2. Alte aspecte ale ZMO ....................................................................... 41
I.4.2.3. UE nu este (încă) o zonă monetară optimă ....................................... 43
I.5. Alte repere teoretice: modelul social european, dezvoltarea durabilă
şi regionalizarea ............................................................................................... 43
I.5.1. Modelul social european ........................................................................ 45
I.5.2. Dezvoltarea durabilă, regionalismul, regionalizarea şi dezvoltarea
regională ................................................................................................ 47
I.5.2.1. Dezvoltarea durabilă ................................................................. 47
I.5.2.2. Regionalism, regionalizare şi dezvoltare regională ................... 49
I.5.2.2.1. Istoricul regionalismului ........................................... 49
I.5.2.2.2. Regionalism, regionalizare şi politica aferentă
în cadrul UE ...................................................................... 49
I.5.2.2.3. Regiuni şi dezvoltare regională ................................. 51
I.5.2.2.4. Euroregiunile ............................................................. 52
II. Fundamente pragmatice ale integrării: Politica Agricolă Comunitară (PAC) ................ 53
II.1. Istoricul (constituirii şi dezvoltării) PAC ......................................................... 54
II.2. Condiţiile internaţionale. PAC, GATT şi WTO .............................................. 57
II.3. PAC şi „acquis-ul comunitar” .......................................................................... 59
6 Economie europeană
II.4. Funcţionarea PAC – instrumentarul de bază ................................................... 59
II.4.1. Organizaţiile comune de piaţă ...................................................................... 59
II.4.2. Dezvoltarea rurală ......................................................................................... 62
II.5. Finanţarea PAC ................................................................................................ 62
II.6. PAC: semnificaţia în contextul integrării europene ......................................... 63
III. Integrarea neeuropeană ........................................................................................... 65
Teme pentru referat ...................................................................................................... 66
Partea a doua
SCURTĂ ISTORIE ŞI ETAPIZARE
A INTEGRĂRII EUROPENE
I. Momente, intervale, evenimente ............................................................................... 67
I. 1. Anii patruzeci: Planul Marshall ........................................................................ 68
I. 2. Anii cincizeci: CECO, EURATOM şi Tratatele de la Roma ........................... 69
I. 3. Anii şaizeci: AELS, OCDE, CE, PAC şi aderarea Marii Britanii .................... 69
I. 4. Anii şaptezeci: „Şarpele Monetar” şi Sistemul Monetar European .................. 72
I. 5. Anii optzeci: piaţa europeană unică ................................................................. 73
I. 6. Anii nouăzeci: Tratatul Uniunii ........................................................................ 76
I. 7. 1 ianuarie 1999: moneda euro şi „Euroland” ................................................... 80
I. 8. Până la moneda europeană efectivă .................................................................. 81
I. 9. 1 ianuarie 2002 - moneda efectivă.................................................................... 83
I. 10. Desăvârşirea Uniunii Economice şi Monetare (UEM) .................................... 85
Teme pentru referat................................................................................................... 86
Partea a treia
ECONOMIA EUROPEANĂ ÎN ACTUALITATE.
CÂTEVA COORDONATE DESCRIPTIVE
I. Situaţia economică şi perspective imediate
ale Uniunii Economice şi Monetare (UEM) ............................................................ 89
I.1. Tabloul general ................................................................................................. 89
I.2. Riscuri potenţiale .............................................................................................. 93
I.3. O „cultură a stabilităţii” .................................................................................... 94
I.4. Studiu de caz: creştere economică, şomaj, substituţia factorilor
de producţie, retehnologizare, nivelul salariilor şi piaţa muncii,
excluziune socială ............................................................................................ 95
Teme pentru referat ...................................................................................................... 98
II. Piaţa muncii şi salariile în ţările Uniunii Europene. Politici specifice ..................... 98
II.1. „Sfidarea” ocupării .......................................................................................... 98
II.2. Salarizarea........................................................................................................ 99
II.3. Şomajul şi provocarea combaterii şomajului ................................................. 100
Cuprins 7
II.4. Politici specifice de ameliorare a pieţei muncii şi de salarizare .................... 101
II.4.1. Direcţii ale politicilor .......................................................................... 103
II.4.2. Frânarea substituţiei capital-muncă ..................................................... 105
II.4.3. Timpul de lucru ................................................................................... 108
II.5. Scenarii ale pieţei muncii ............................................................................... 110
Teme pentru referat .................................................................................................... 111
III. Piaţa financiară europeană .................................................................................... 111
III.1. Premise de impact ....................................................................................... 111
III.2. Piaţa obligatară............................................................................................ 112
III.3. Stabilimentele de piaţă europene ................................................................ 113
III.3.1. Stabilimentele financiare ................................................................ 114
III.3.2. Băncile ............................................................................................ 114
III.4. Armonizarea regulilor ....................................................................... 115
III.5. Diversificarea portofoliilor private .................................................... 115
III.6. Rolul autorităţilor – condiţii bine pregătite economic ....................... 117
III.6.1. Factori principiali.................................................................. 117
III.6.2. Crearea unei pieţe largi, profunde şi de lichiditate înaltă.
Cooperarea dintre pieţe ........................................................ 118
III.7. Alte aşteptări ............................................................................................... 119
III.8. O cuantificare a impactului integrării financiare ........................................ 120
Teme pentru referat .................................................................................................... 120
IV. Investiţiile străine directe (ISD) şi integrarea economică europeană ................... 121
IV.1. Integrarea regională şi condiţia ISD ........................................................... 121
IV.2. Investiţiile străine directe şi comerţul european.
„Lanţul valoric” şi comerţul UE ................................................................. 125
IV.3. Teorii mai vechi şi mai noi despre integrare şi investiţii străine directe ................ 127
IV.4. Efectele programului implementării pieţei unice (IMP)
asupra investiţiilor străine directe în UE .................................................... 128
IV.5. Investiţiile străine directe şi Uniunea Monetară ......................................... 131
IV.6. Câteva date. Situaţia ţărilor UE în fluxul mondial ...................................... 132
Teme pentru referat .................................................................................................... 135
V. Migraţia internaţională a forţei de muncă .............................................................. 135
V.1. Aprecieri şi evaluări. Precizări şi restricţii de înţelegere .............................. 135
V.2. Teorie şi fapte privind migraţia internaţională a forţei de muncă (MIFM)
şi relaţia ei cu investiţiile străine directe (ISD) ............................................ 137
V.2.1. Fundamente clasice şi neoclasice ...................................................... 137
V.2.2. Specificul forţei de muncă în economia internaţională...................... 137
V.2.3. ISD şi MIFM: combinarea factorilor de producţie capital
şi muncă, în plan internaţional .......................................................... 138
V.2.4. Ţara de origine şi ţara gazdă pentru ISD şi MIFM.
Emigraţie şi imigraţie ................................................................................ 140
V.3. Probleme proprii contextului integraţionist european ................................... 142
Teme pentru referat .................................................................................................... 144
8 Economie europeană
VI. Uniunea Monetară: moneda euro ......................................................................... 144
VI.1. Moneda euro şi Sistemul Monetar Internaţional ......................................... 144
VI.1.1. Monedă de facturare şi tranzacţie .................................................. 145
VI.1.2. Atractivitatea euro .......................................................................... 145
VI.1.3. Utilizatori ....................................................................................... 146
VI.1.4. Monedă de rezervă ......................................................................... 146
VI.1.5. Impactul direct al euro asupra Sistemului Monetar
Internaţional (SMI) ........................................................................ 147
VI.1.6. Direcţionări ale politicii de curs ..................................................... 148
VI.1.7. Înspre refacerea cooperării monetare internaţionale şi gestionarea
crizelor internaţionale .................................................................... 149
VI.2. Beneficiile şi costurile Uniunii Monetare ................................................... 151
VI.2.1. Beneficiile ...................................................................................... 151
VI.2.2. Costurile Uniunii Monetare ............................................................ 152
VI.3. Uniunea Europeană şi euro în viaţa internaţională ..................................... 156
VI.3.1. Se dezvoltă utilizarea internaţională a euro.................................... 156
VI.3.2. Europa şi Parlamentul European .................................................... 157
VI.4. Adiţional monedei unice europene: Mecanismul
Cursului de Schimb (ERM II) ..................................................................... 158
VI.5. Altă consecinţă: de la fostul franc francez .................................................. 164
Teme pentru referat .................................................................................................... 164
Partea a patra
CADRUL POLITICILOR UNIUNII EUROPENE
I. Politicile economice ................................................................................................ 166
I.1. Exigenţe ale politicilor ..................................................................................... 166
I.2. Politici economice, legislaţie şi instituţii ale Uniunii şi Zonei Euro ................ 166
I.2.1. Productivitate, ocupare, salarizare, protecţie socială şi piaţa muncii ...... 167
I.2.2. Politica monetară şi politica fiscală ....................................................... 170
I.2.2.1. Institutul Monetar European (IME) ........................................... 171
I.2.2.2. Banca Centrală Europeană (BCE)
şi Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) ................. 172
I.2.2.3. Politica de schimb a BCE ......................................................... 175
I.2.2.4. Alte aspecte ................................................................................ 176
I.2.3. Politica bugetară şi bugetul Uniunii ...................................................... 177
I.2.4. Politicile structurale ................................................................................ 180
I.2.4.1. Instrumentele politicilor structurale ........................................... 180
I.2.4.2. Fondurile structurale .................................................................. 181
I.2.4.3. Priorităţi şi reforme în politicile regionale şi legate
de fondurile structurale ............................................................. 183
I.2.4.4. Noua abordare a instrumentelor structurale
(the new approach) ........................................................................... 184
I.2.5. Politica concurenţială ........................................................................... 186
Cuprins 9
I.2.6. Alte aspecte ale politicilor europene .................................................... 190
I.3. Un proces în curs – integrarea politicilor economice ....................................... 193
Teme pentru referat .................................................................................................... 195
II. Extinderea Uniunii Economice şi Monetare. Procesul de aderare a statelor
candidate ................................................................................................................ 195
II.1. Condiţiile aderării la Uniune .......................................................................... 195
II.2. Primele două faze........................................................................................... 197
II.3. Intrarea în faza a treia. Respectarea condiţiilor Tratatului ............................. 199
II.4. Reacţia pozitivă a statelor candidate .............................................................. 199
II.5. Lărgirea Uniunii şi aspecte instituţionale ...................................................... 200
II.6. Convenţia Schengen ...................................................................................... 200
III. Relaţiile externe ale UE, Conferinţa interguvernamentală, Securitatea
şi politica externă comună ................................................................................... 201
III.1. Elementele relaţiilor externe ale Uniunii Europene .................................... 201
III.1.1. Mediterana ...................................................................................... 201
III.1.2. Asia ................................................................................................. 202
III.1.3. America Latină şi Caraibe .............................................................. 202
III.1.4. Canada ............................................................................................ 202
III.1.5. Statele Unite .................................................................................... 202
III.1.6. Europa Centrală şi de Est ................................................................ 202
III.2. Conferinţa interguvernamentală .................................................................. 203
III.3. Securitatea şi politica externă comună ........................................................ 203
Teme pentru referat .................................................................................................... 204
Partea a cincea
PERSPECTIVE ALE UNIUNII EUROPENE ŞI MONEDEI EURO
I. Altele despre integrare şi Uniune ............................................................................ 207
I.1. De dragul viitorului, a privi întâi în trecut ........................................................... 208
I.2. Întâi de toate, o performanţă financiară................................................................ 208
I.3. Extinderea – o chestiune cu două tăişuri .............................................................. 208
I.4. Un tablou monetar al lumii, în sfârşit mai omogen şi mai transparent................. 209
I.5. Lumea va fi alta, iar jocurile intermonetare se vor schimba ................................ 209
I.6. Uniune monetară, fără uniune fiscală…?! ............................................................ 210
I.7. Aderarea Marii Britanii la euro este încă un obiectiv neatins .............................. 211
I.8. O ruptură între opţiunile guvernanţilor de la Bruxelles
şi cele ale popoarelor europene .............................................................................. 211
I.9. Alte critici............................................................................................................ 212
I.10. „Costul non-Europei” ......................................................................................... 213
Bibliografie ................................................................................................................ 215
10 Economie europeană
Anexe
I. Istoria Uniunii Europene (economice şi monetare) în date .................................... 223
II. Valoarea euro ......................................................................................................... 231
III. Euro - Glosar ........................................................................................................ 232
Contents ..................................................................................................................... 239


RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.047 sec