MEMOMED 2017 + Ghid farmacoterapic alopat si homeopat, Editia 23 - 2 VOLUME

Finante publice locale

Finante publice locale
Preț: 34,90 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 288
Format: 16,5x23,5
Categoria: Finante Banci

DESCRIERE

Lucrarea de faţă integrează aspectele teoretice şi practice ale finanţării ofertei de bunuri publice la nivel local cu cele privitoare la atitudinea, motivaţia şi responsabilizarea actorilor implicaţi.
Tratarea problematicii este realizată dintr-o perspectivă interdisciplinară, economico-juridică, ce conferă o dimensiune integratoare aspectelor de activitate financiară locală puse în dezbatere şi totodată individualizează lucrarea în cadrul literaturii actuale de specialitate.

Prin elementele teoretice fixate şi bunele practici identificate, lucrarea se constituie ca un reper util în primul rând studenţilor de la specializările economice şi de administraţie publică, dar şi teoreticienilor şi practicienilor interesaţi de problematica finanţelor publice locale.


CUPRINS
Prefa
ţă
....................................................................................... V
Capitolul 1. Concepte
ş
i abord
ă
ri privind
finan
ţ
ele publice
locale ............................................................ 1
1.1 Conceptul de finan
ţ
e publice locale
ş
i func
ţ
iile acestora
.............................................................. 1
1.2 Furnizarea bunurilor publice
ş
i manifestarea
finan
ţ
elor locale în contextul federalismului fiscal
................... 13
1.3 Arhitectura institu
ţ
ional
ă
specific
ă
manifest
ă
rii
finan
ţ
elor public
e locale..................................................... 27
1.4 Bugetul local – expresie sintetic
ă
a finan
ţ
elor
publice loca
le .................................................................... 32
1.5 Apari
ţ
ia
ş
i consacrarea finan
ţ
elor publice
locale în România ............................................................. 39
Capitolul 2
.
Cheltuielile pub
lice local
e ................................. 57
2.1 Sfera de cuprindere a chel
tuielilor publice locale .......... 57
2.2 Con
ţ
inutul economico-juri
dic al cheltuielilor
publice loca
le .................................................................... 72
2.3 Principii legale ale dimension
ă
rii
ş
i finan
ţă
rii
cheltuielilor pub
lice locale ................................................. 85
2.4 Instrumente func
ţ
ionale
ş
i opera
ţ
ionale utilizabile
în administrarea finan
ţ
elor publice
locale.......................... 87
2.5 Autonomia local
ă
în efectuarea cheltuielilor publice ..... 94
Capitolul 3
.
Veniturile publice locale
.................................... 96
3.1 Premise
ş
i practici ale delimit
ă
rii sferei veniturilor
bugetelor lo
cale ................................................................. 96
3.2 Administrarea veniturilor proprii ale unit
ăţ
ilor
administrativ-t
eritoriale ....................................................
107
3.3 Surse alternative de formare a veniturilor
bugetelor locale ...............................................................
121
3.4 Autonomia realiz
ă
rii veniturilor publice locale .................
139
Capitolul 4
.
Procesul bugetar local
.....................................
146
4.1 Principiile buget
elor locale ...........................................
146
4.2 Elaborarea
ş
i adoptarea bugetel
or locale ....................
151
Finan
ţ
e publice locale
VIII
4.3 Execu
ţ
ia bugetelor pub
lice locale ................................
167
4.4 Reflectarea reglement
ă
rii procesului bugetar în
echilibrarea veniturilor
ş
i cheltuielilor locale ....................
173
Capitolul 5
.
Îndatorarea local
ă
.............................................
194
5.1 Performan
ţ
a financiar
ă
a administra
ţ
iilor locale
ş
i implica
ţ
iile sale pentru îndatorare
................................
194
5.2 Cadrul general, instrumentele
ş
i formele datoriei
publice lo
cale ..................................................................
204
5.3 Indicatori de caracterizare a datoriei publice locale
ş
i a capacit
ăţ
ii de îndatorare a colectivit
ăţ
ilor locale .......
213
5.4 Practici europene privind îndatorarea local
ă
.................
218
5.5 Tehnica credit
ă
rii locale în România ...........................
222
Capitolul 6
.
Reglement
ă
ri privind criza financiar
ă
ș
i insolven
ţ
a unit
ăţ
ilor administrativ-teritoriale
................
233
6.1 Criza financiar
ă
ş
i managementul acesteia
la nivel local .....................................................................
233
6.2 Insolven
ţ
a unit
ăţ
ilor administrativ-teritoriale
ş
i planul de redresare
......................................................
236
Capitolul 7
.
Controlul financiar la nivelul unit
ăţ
ilor
administrativ-teritoriale
........................................................
239
7.1 Practici europene privind cadrul controlului
asupra deciziilor bugetare locale ....................................
239
7.2 Reglement
ă
ri ale formelor de control aplicabile
finan
ţ
elor locale ...............................................................
245
Bibliografie
............................................................................
259
Lista tabelelor
........................................................................
275
Lista figurilor
.........................................................................
277

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.029 sec