MEMOMED 2017 + Ghid farmacoterapic alopat si homeopat, Editia 23 - 2 VOLUME

Gramatica Limbii Engleze - Leon Levitchi

Gramatica Limbii Engleze - Leon Levitchi
Preț: 79,00 lei
Disponibilitate: în stoc
ISBN: 973-601-125-9
Editura:
Anul publicării: 2015
Pagini: 256
Format: 17x24
Categoria: Engleza

DESCRIERE

 

 

Lucrarea de faţă nu este o reeditare a Gramaticii limbii engleze pe care am publicat-o
în 1961 şi din care am reţinut doar unele exemple, definiţii şi modalităţi de tratare a
câtorva subiecte, deşi concepţia fundamentală este aceeaşi; după cum, cu excepţii
asemănătoare, ea nu este nici o reeditare a contribuţiei pe care am avut-o în redactarea
Gramaticii limbii engleze, publicată împreună cu Ioan Preda (Editura Ştiinţifică,
Bucureşti, 1967) şi adresându-se unui public mai larg decât elevii de liceu şi cei din
şcolile de cultură generală.

Scopul direct al lucrării este de a fi un manual practic; aceasta, fără a se neglija
aspectele teoretice, ori de câte ori ele pot uşura înţelegerea şi sistematizarea dificilelor
probleme ale gramaticii limbii engleze. Pe de altă parte, ea a urmărit şi scopuri instruc-
tiv-educative printr-un mare număr de exemple interesante prin conţinut (proverbe,
maxime, judecăţi critice ale scriitorilor englezi şi americani etc.), deşi majoritatea
propoziţiilor ilustrative sunt imprumutate din limba engleză vorbită.

La baza gramaticii de faţă stă concepţia unei strânse interdependenţe dintre lexic,
morfologie şi sintaxă, concepţie în favoarea căreia pledează caracterul profund analitic
al limbii engleze moderne. Această concepţie se impleteste cu ideea că toate ele-
mentele lexical-gramaticale dintr-o propoziţie pot fi împărţite în două grupări funda-
mentale:

a) elemente cunoscute de către interlocutor sau cititor (tema);

b) elemente noi, necunoscute (rema).

Vastele implicaţii gramaticale posibile ale acestor puncte de vedere nu pot afecta,
bineînţeles, structura unui manual de gramatică destinat în primul rând unui scop
practic. Astfel, de exemplu, împărţirea gramaticü engleze în morfologie şi sintaxă,
repartizarea elementelor morfologice în zece părţi de vorbire etc. nu a suferit modi-
ficări decât în sensul sublinierii importanţei anumitor capitole.

Cuvântul fiind în permanenţă studiat în context datorită puţinelor forme flexio-
nare, morfologia limbii engleze nu poate fi interpretată şi studiată decât ca morfolo-
gie sintactică (cazurile substantivului se recunosc prin funcţia lor sintactică, o serie de
părţi de vorbire - prin locul pe care îl ocupă în propoziţie etc.). De aici şi posibilitatea
aplicării criteriului sintactic al ierarhizãrii (părţi „principale” şi „secundare” ale
propoziţiei) la părţile de vorbire, substantivul şi verbul fiind privite ca părţi de vorbire
principale. Celelalte părţi de vorbire gravitează în jurul lor, devenind:

a) determinanţi (Determinatives) - cuvinte care precizează în diferite sensuri (canti-
tativ, temporal, generic etc.) înţelesul altor cuvinte, fără a-l modifica;

b) modificatori (Modifiers) - cuvinte care modifică înţelesul altor cuvinte;
c) inlocuitori (Substitutes) - cuvinte care inlocuiesc alte părţi de vorbire (de exemplu
pronumele care înlocuieşte substantivul).

La aceste categorii se adaugă elementele de legătură (Connectives), cum sunt pre-
poziţiile şi conjuncţiile.

Totodată, în funcţie de scopurile urmărite prin învăţarea gramaticii limbii engleze, auto-
rul recomandă atât colegilor, cât şi elevilor să folosească materialul analizat în cartea

de faţă în mod selectiv (ierarhia problemelor reiese din Clasificări şi din modul în care
sunt prezentate). Aceeaşi recomandare este valabilă şi pentru exerciţii.

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.029 sec