MEMOMED 2017 + Ghid farmacoterapic alopat si homeopat, Editia 23 - 2 VOLUME

Infracţiuni prevăzute în legi speciale. Comentarii şi explicaţii. Editia 3

Infracţiuni prevăzute în legi speciale. Comentarii şi explicaţii. Editia 3
Preț: 199,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 1080
Categoria: Penal

DESCRIERE

Aflată la cea de-a treia ediţie, lucrarea Infracţiuni prevăzute în legi speciale şi-a găsit un loc binemeritat pe raftul cărţilor juridice, deoarece persoanele interesate găsesc analizate cele mai întâlnite infracţiuni care au alt sedes materiae decât Codul penal.

Dintre acestea menţionăm infracţiunile prevăzute în legislaţia privind: prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie; prevenirea şi sancţionarea spălării banilor; prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale; prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri; prevenirea şi combaterea traficului de persoane; domeniul protecţiei mediului, al proprietăţii intelectuale, electoral şi informatic.
Având ca obiectiv prezentarea tuturor infracţiunilor prevăzute în legi speciale, în ultima parte a lucrării sunt redate, în extras, toate normele de incriminare care nu se bucură de analiză specială, întrucât sunt mai puţin întâlnite în practica judiciară.

Cititorii vor fi surprinşi când vor afla că, în afara Codului penal, sunt peste 500 de norme de incriminare, care reglementează aproximativ 1000 de infracţiuni.


V
Cuprins
Cuprins
Capitolul I. Infrac
ţ
iuni privind criminalitatea organizat
ă
............................................... 1
Sec
ţ
iunea 1. Infrac
ţ
iunile privind regimul drogurilor ........................................................ 1
§1. Aspecte generale referitoare la droguri .................................................................... 1
§2. Analiza aspectelor comune ale infrac
ţ
iunilor prev
ă
zute în Legea nr. 143/2000 ...... 9
§3. Infrac
ţ
iunile prev
ă
zute de art. 2 din Legea nr. 143/2000 – tra
fi
cul de droguri
de risc
ş
i tra
fi
cul de droguri de mare risc ............................................................... 15
§4. Infrac
ţ
iunile prev
ă
zute de art. 3 din Legea nr. 143/2000 – tra
fi
cul
interna
ţ
ional de droguri de mare risc
ş
i tra
fi
cul interna
ţ
ional de droguri
de risc („contrabanda” cu droguri) ........................................................................ 23
§5. Infrac
ţ
iunile prev
ă
zute de art. 4 din Legea nr. 143/2000 – de
ţ
inerea de
droguri de risc
ş
i de
ţ
inerea de droguri de mare risc pentru consum propriu .......... 26
§6. Infrac
ţ
iunea prev
ă
zut
ă
de art. 5 din Legea nr. 143/2000 – punerea la
dispozi
ţ
ie a unui spa
ţ
iu pentru consumul de droguri ............................................. 31
§7.
Infrac
ţ
iunile prev
ă
zute de art. 6 din Legea nr. 143/2000 – prescrierea de droguri
de mare risc
ş
i eliberarea sau ob
ţ
inerea de droguri de mare risc în mod ilicit ............33
§8. Infrac
ţ
iunea prev
ă
zut
ă
de art. 7 din Legea nr. 143/2000 – administrarea
ilicit
ă
de droguri de mare risc ................................................................................ 35
§9. Infrac
ţ
iunea prev
ă
zut
ă
de art. 8 din Legea nr. 143/2000 – furnizarea
de inhalan
ţ
i unui minor .......................................................................................... 36
§10. Infrac
ţ
iunea prev
ă
zut
ă
de art. 8 din Legea nr. 143/2000 – organizarea,
conducerea sau
fi
nan
ţ
area opera
ţ
iunilor privind drogurile ..................................... 38
§11. Infrac
ţ
iunea prev
ă
zut
ă
de art. 11 din Legea nr. 143/2000 – îndemnul la
consum de droguri ................................................................................................. 40
§12. Circumstan
ţ
e agravante ......................................................................................... 41
§13. Cauze de nepedepsire
ş
i de reducere a limitelor pedepselor .................................. 44
Sec
ţ
iunea a 2-a. Infrac
ţ
iunile prev
ă
zute de O.U.G. nr. 121/2006 privind
regimul juridic al precursorilor ........................................................................................ 47
§1. Aspecte introductive .............................................................................................. 47
§2. Analiza infrac
ţ
iunilor prev
ă
zute de art. 22 din O.U.G. nr. 121/2006 – tra
fi
cul de
precursori
ş
i de
ţ
inerea de echipamente ori materiale în scopul utiliz
ă
rii
lor la producerea sau fabricarea ilicit
ă
a drogurilor ............................................... 47
§3. Contrabanda cu precursori ..................................................................................... 51
§4. Alte aspecte legate de infrac
ţ
iunile comise în domeniul precursorilor .................. 52
Sec
ţ
iunea a 3-a. Infrac
ţ
iunea prev
ă
zut
ă
de art. 19 din Legea nr. 104/2008 privind
prevenirea
ş
i combaterea producerii
ş
i traficului ilicit de substan
ţ
e dopante cu
grad mare de risc .............................................................................................................
.53
§1. Aspecte introductive .............................................................................................. 53
§2. Producerea de substan
ţ
e dopante ........................................................................... 54
Sec
ţ
iunea a 4-a. Infrac
ţ
iunea prev
ă
zut
ă
de Legea nr. 39/2003 privind prevenirea
ş
i combaterea criminalit
ăţ
ii organizate ............................................................................ 59
VI
Infrac
ţ
iuni prev
ă
zute în legi speciale
§1. Aspecte generale .................................................................................................... 59
§2. Formele pluralit
ăţ
ii de f
ă
ptuitori ........................................................................... 62
§3. Modalit
ăţ
ile participa
ţ
iei penale ............................................................................ 64
§4. Criminalitatea organizat
ă
prev
ă
zut
ă
de Legea nr. 39/2003 .................................... 65
§5. Infrac
ţ
iunea prev
ă
zut
ă
de art. 7 din Legea nr. 39/2003 ......................................... 67
§6. Cooperarea interna
ţ
ional
ă
...................................................................................... 73
Sec
ţ
iunea a 5-a. Infrac
ţ
iunile prev
ă
zute de Legea nr. 678/2001 privind
prevenirea
ş
i combaterea traficului de persoane .............................................................. 74
§1. Aspecte generale .................................................................................................... 74
§2. Infrac
ţ
iunile privind tra
fi
cul de persoane............................................................... 76
Sec
ţ
iunea a 6-a. Sp
ă
larea banilor ..................................................................................... 99
§1. Aspecte introductive .............................................................................................. 99
§2. Analiza infrac
ţ
iunii de sp
ă
lare a banilor .............................................................. 110
Capitolul II. Infrac
ţ
iuni comise în domeniul financiar-fiscal ....................................... 130
Sec
ţ
iunea 1. Infrac
ţ
iuni privitoare la regimul cambiei, cecului
ş
i biletului la ordin ...... 130
§1. Infrac
ţ
iunea prev
ă
zut
ă
de art. 84 din Legea nr. 59/1934 ..................................... 130
§2. Infrac
ţ
iunea prev
ă
zut
ă
în Legea nr. 58/1934 ...................................................... 134
Sec
ţ
iunea a 2-a. Infrac
ţ
iunea de fals în contabilitate prev
ă
zut
ă
de art. 43 din
Legea nr. 82/1991 ......................................................................................................... 136
§1. Con
ţ
inutul normei de incriminare ...................................................................... 136
§2. Condi
ţ
ii preexistente ........................................................................................... 136
§3. Latura obiectiv
ă
................................................................................................... 136
§4. Latura subiectiv
ă
................................................................................................. 138
§5. Forme infrac
ţ
ionale ............................................................................................. 139
Sec
ţ
iunea a 3-a. Infrac
ţ
iunile privind regimul zonelor libere ........................................ 139
§1. Aspecte generale privitoare la zonele libere ........................................................ 139
§2.
Analiza aspectelor speci
fi
ce ale infrac
ţ
iunilor prev
ă
zute în Legea nr. 84/1992 ..... 146
Sec
ţ
iunea a 4-a. Infrac
ţ
iuni prev
ă
zute în Legea nr. 32/2000 privind
activitatea de asigurare
ş
i supravegherea asigur
ă
rilor .................................................... 149
§1. Aspecte generale privitoare la domeniul asigur
ă
rilor .......................................... 149
§2.
Analiza aspectelor speci
fi
ce ale infrac
ţ
iunilor prev
ă
zute în O.U.G. nr. 23/2008 ... 154
Sec
ţ
iunea a 5-a. Infrac
ţ
iunile prev
ă
zute în Codul fiscal ............................................... 158
§1. Con
ţ
inutul normei de incriminare ....................................................................... 158
§2. Produse accizabile, antrepozitari autoriza
ţ
i
ş
i antrepozite
fi
scale ........................ 159
Sec
ţ
iunea a 6-a. Infrac
ţ
iunile prev
ă
zute în Legea nr. 241/2005 pentru
prevenirea
ş
i combaterea evaziunii fiscale..................................................................... 159
Subsec
ţ
iunea 1. Aspecte generale de ordin financiar-fiscal ......................................... 159
§1. Considera
ţ
ii introductive ..................................................................................... 159
§2. Fiscalitatea ........................................................................................................... 161
§3. Evaziunea
fi
scal
ă
................................................................................................. 162
§4. Cauzele evaziunii
fi
scale ..................................................................................... 165
§5. Evolu
ţ
ia reglement
ă
rii evaziunii
fi
scale dup
ă
anul 1989 ..................................... 166
Subsec
ţ
iunea a 2-a. Analiza infrac
ţ
iunilor prev
ă
zute de Legea nr. 241/2005 .............. 167
§1. Scurt
ă
prezentare a Legii nr. 241/2005 ................................................................ 167
§2. Infrac
ţ
iunea prev
ă
zut
ă
în art. 3 – refuzul refacerii documentelor
de eviden
ţă
contabil
ă
distruse .............................................................................. 168

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.040 sec