MEMOMED 2017 + Ghid farmacoterapic alopat si homeopat, Editia 23 - 2 VOLUME

Înşelăciunea, delapidarea, evaziunea fiscală Practică judiciară

Înşelăciunea, delapidarea, evaziunea fiscală Practică judiciară
Preț: 33,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2011
Pagini: 354

DESCRIERE

Data: 28.01.2011
354 paginiStructurată pe patru capitole, lucrarea constituie o sinteză a practicii judiciare în materie, cuprinzând principalele orientări jurisprudenţiale cu privire la soluţionarea problemelor legate atât de latura penală a cauzelor având ca obiect săvârşirea infracţiunii prevăzute în art. 215 C. pen., cât şi de latura civilă.
Prezentul demers se doreşte a fi un instrument de lucru pentru cei interesaţi de corecta interpretare şi aplicare a dispoziţiilor legale referitoare la înşelăciunea în convenţii, un ghid de jurisprudenţă adresat în primul rând practicienilor, dar şi teoreticienilor.
Cuprins
Capitolul I. Infracţiuni în legătură cu activitatea economică
prevăzute de Codul penal ____________________________ 1
1. Recurs în interesul legii. Fapta de a emite o filă cec
fără a avea suficient disponibil în cont. Încadrare
juridică _______________________________________ 1
2. Înşelăciune. Neexecutarea unui contract______________ 5
3. Înşelăciune. Emiterea unor file cec în lipsa altor
operaţiuni comerciale între părţi ___________________ 13
4. Înşelăciune. Filă cec falsificată ____________________ 15
5. Emiterea de file cec de către o persoană fără specimen
de semnătură în bancă. Emiterea de file cec fără
a asigura disponibil în cont. Încadrare juridică ________ 30
6. Prezentarea sub o identitate falsă în faţa unei societăţi
comerciale. Emiterea unei file cec falsificate _________ 40
7. Fapta de a încheia contracte şi de a emite file cec în
numele unei societăţi comerciale, fără a avea drept de
reprezentare___________________________________ 48
8. Înşelăciune. Filă cec. Bilet la ordin. Diferenţe ________ 56
9. Înşelăciune. Bilet la ordin ________________________ 64
10. Înşelăciune. Bilet la ordin. Lipsa inducerii în eroare ___ 69
11. Înşelăciune. Emiterea unui bilet la ordin fără a avea
toate rubricile completate ________________________ 72
12. Înşelăciune cu privire la calitatea mărfurilor. Latură
subiectivă ____________________________________ 78
13. Delapidarea. Gestionar de fapt ____________________ 84
14. Delapidare. Gestiune frauduloasă. Diferenţe.
Gestionar de fapt_______________________________ 88
15. Declaraţii false făcute în faţa unităţii bancare.
Încadrare juridică ______________________________ 91
16. Prezentarea sub o identitate falsă în faţa unităţii
bancare. Încadrare juridică _______________________ 97
Înşelăciune, X delapidare, evaziune fiscală
Capitolul al II-lea Infracţiuni economice prevăzute
în legi speciale ____________________________________ 106
§1. Infracţiuni prevăzute de Legea nr. 241/2005 privind
prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale ____________ 106
17. Recurs în interesul legii. Încadrare juridică. Infracţiunea
prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea
nr. 241/2005 absoarbe, în conţinutul constitutiv,
infracţiunea prevăzută de art. 43 (fost art. 37, fost art. 40)
din Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii,
raportat la art. 289_____________________________ 106
18. Recurs în interesul legii. Cauza de impunitate
prevăzută de art. 10 din Legea nr. 241/2005.
Aplicarea legii penale în timp____________________ 110
19. Subiectul activ al infracţiunii de evaziune fiscală
prevăzute de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005.
Succesiunea legilor penale în timp ________________ 113
20. Evaziune fiscală. Răspunderea penală a
administratorului de drept şi a administratorului
de fapt. Răspunderea civilă ______________________ 117
21. Omisiunea înregistrării operaţiunilor economice în
contabilitate. Infracţiunea prevăzută de art. 272
pct. 2 din Legea nr. 31/1990. Subiect activ__________ 122
22. Infracţiunea prevăzută de art. 13 din Legea
nr. 87/1994. Subiect activ. Contabil _______________ 131
23. Evaziunea fiscală. Lipsă prejudiciu________________ 137
24. Evaziune fiscală. Înregistrări corecte în actele
contabile ____________________________________ 146
25. Articolul 6 din Legea nr. 241/2005. Latură
subiectivă. Aplicarea legii penale în timp___________ 152
26. Infracţiunea prevăzută de art. 6 din Legea nr. 241/2005.
Încadrare juridică. Aplicarea legii penale în timp_____ 156
27. Înregistrare în documentele contabile a operaţiunilor
comerciale fictive _____________________________ 163
28. Evaziune fiscală. Cauză de nepedepsire. Majorări de
întârziere ____________________________________ 166
29. Art. 10 din Legea nr. 241/2005. Noţiunea
de prejudiciu _________________________________ 172
30. Evaziune fiscală. Momentul consemnării operaţiunilor
economice în documente. Sechestru asigurător ______ 176
Cuprins XI
31. Societate comercială faţă de care s-a deschis procedura
falimentului. Persoane citate la judecarea cauzei _____ 183
§2. Infracţiuni prevăzute de Legea nr. 59/1934
asupra cecului __________________________________ 186
32. Cec emis în alb, sub formă de garanţie. Lipsa
disponibilului în cont. Alimentarea contului ulterior
emiterii filei cec. Cauză de nepedepsire ____________ 186
33. Filă cec nesemnată de către emitent _______________ 190
34. Încadrare juridică. Fapta de a emite o filă cec în alb
şi fără a avea disponibil în cont___________________ 192
35. Emiterea unui cec cu dată falsă şi fără a avea
disponibil în cont. Înţelegerea părţilor. Încadrare
juridică _____________________________________ 193
36. Emiterea unei file cec postdatate. Încadrare juridică __ 197
37. Folosirea unei file cec sub formă de garanţie.
Încadrare juridică _____________________________ 203
38. Legea cecului. Cauză de nepedepsire ______________ 205
§3. Infracţiuni prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind
societăţile comerciale ____________________________ 209
39. Prezentarea de informaţii neadevărate asupra constituirii
societăţii ori asupra condiţiilor economice ale acesteia.
Încadrare juridică _____________________________ 209
40. Folosirea cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului
societăţii. Reprezentarea părţii vătămate.
Probaţiune___________________________________ 212
41. Folosirea, cu rea-credinţă, a creditului de care se
bucură societatea, într-un scop contrar intereselor
acesteia. Fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Elemente constitutive __________________________ 220
42. Administrator. Calitatea de funcţionar. Încadrare
juridică _____________________________________ 224
§4. Infracţiuni prevăzute de Legea nr. 82/1991 – Legea
contabilităţii____________________________________ 231
43. Infracţiunea prevăzută de art. 43 din Legea
nr. 82/1991, raportat la art. 289 C. pen. Formă
continuată ___________________________________ 231
44. Infracţiunea prevăzută de art. 43 din Legea
nr. 82/1991. Subiect activ _______________________ 242
45. Infracţiunea prevăzută de art. 43 din Legea
nr. 82/1991. Subiect activ _______________________ 246
Înşelăciune, XII delapidare, evaziune fiscală
§5. Infracţiuni prevăzute de Codul vamal _________________ 249
46. Folosirea de acte vamale false la Registrul Auto
Român. Încadrare juridică. Recurs în interesul legii___ 249
47. Codul vamal. Noţiunea de înscrisuri falsificate
folosite la autoritatea vamală ____________________ 251
48. Introducerea în ţară a unui autoturism cu acte false.
Încadrare juridică _____________________________ 257
49. Noţiunea de înscris falsificat folosit în faţa
autorităţilor vamale____________________________ 261
§6. Infracţiuni prevăzute de Codul fiscal__________________ 266
50. Infracţiunea prevăzută de art. 2961 C. fisc.
Subiect activ. Latură subiectivă __________________ 266
Capitolul al III-lea. Aspecte privind probaţiunea în cauzele
având ca obiect infracţiuni economice ________________ 276
51. Infracţiunea prevăzută de art. 272 alin. (1) pct. 2 din
Legea nr. 31/1990. Documente justificative _________ 276
52. Expertiza. Valoare probatorie ____________________ 279
53. Expertiză contabilă şi raport de inspecţie fiscală.
Valoare probatorie. Măsuri asigurătorii obligatorii
în cazul infracţiunilor de evaziune fiscală. Reprezentarea
statului în cauzele având ca obiect infracţiuni
de evaziune fiscală ____________________________ 283
54. Procesul-verbal de control fiscal. Valoare probatorie__ 289
55. Evaziune fiscală. Expertiză contabilă. Înşelăciune.
Acţiune de inducere în eroare ____________________ 296
56. Delapidare. Lipsă în gestiune ____________________ 307
Capitolul al IV-lea. Aspecte privind latura civilă în cauzele
având ca obiect infracţiuni economice ________________ 310
57. Recurs în interesul legii. Infracţiunile prevăzute
de art. 84 din Legea nr. 59/1934. Latură civilă _______ 310
58. Sechestru asigurător. Bunurile asupra cărora poate fi
instituit _____________________________________ 313
59. Sechestru asigurător. Bunuri asupra cărora poate
fi instituit____________________________________ 315
60. Sechestru asigurător. Individualizarea bunurilor.
Bunuri viitoare _______________________________ 320
61. Sechestru asigurător. Bunuri comune ______________ 324
Cuprins XIII
62. Sechestru asigurător. Societate comercială cu privire
la care a fost demarată procedura falimentului _______ 329
63. Societate comercială dizolvată. Parte responsabilă
civilmente ___________________________________ 333
64. Art. 272 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 31/1990.
Calitatea de parte civilă a Direcţiei Generale a
Finanţelor Publice_____________________________ 337
65. Delapidare. Parte vătămată ______________________ 338
66. Infracţiunea prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. f) din
Legea nr. 241/2005. Prejudiciu___________________ 340
67. Art. 178 din Legea nr. 141/1997. Imposibilitatea
indigenizării bunului ___________________________ 341
Index _______________________________________________ 351

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.023 sec