MEMOMED 2017 + Ghid farmacoterapic alopat si homeopat, Editia 23 - 2 VOLUME

Managementul şi asigurarea riscurilor bancare în România

Managementul şi asigurarea riscurilor bancare în România
Preț: 74,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2011
Pagini: 471
Format: 17x24
Categoria: Management

DESCRIERE

Lucrarea este rodul experienței profesionale a autorului, recunoscută în mediul bancar din România. Drept urmare, aceasta apare ca un ghid și un instrument valoros, deopotrivă pentru practicieni și teoreticieni. Autorul tratează managementul și asigurarea riscurilor bancare în deplină cunoștință de cauză, având în vedere faptul că mare parte din activitatea sa profesională a fost dedicată acestui domeniu, dovedindu-se a fi un specialist autentic și un autor de soluții preventive și proactive.

Lucrarea este concepută cu o structură echilibrată, compusă din două părți. Prima parte este destinată identificării riscurilor bancare semnificative și se regăsește în capitolul 1, Managementul bancar și riscurile în activitatea bancară, apoi în capitolul al doilea Managementul riscurilor bancare în băncile comerciale, tratarea problemelor făcându-se atât în viziunea clasică, dar și în cea modernă reprezentată astăzi de Acordul Basel II.

Odată identificate riscurile, autorul, în mod logic, abordează problema gestionării lor, lucru realizat în cuprinsul capitolului 3, Măsuri de control și gestionare a riscurilor bancare semnificative. Una dintre preocupările principale a autorului este de a identifica punctul de echilibru între gestionarea internă – „autoasigurare” – și transferul riscurilor, adică „externalizarea lor”, fapt ce explică existența celei de-a doua părți, Asigurarea riscurilor bancare. Întreaga problematică a acestei părți se sprijină pe două elemente: 1) practica în materie; 2) optimizarea, motiv pentru care sunt realizate: Capitolul 4, Practica internă și internațională în materie de asigurări bancare, completat apoi de capitolul 5, Practica prudențială în relația cu societățile de asigurare, și, respectiv, capitolul 6, Optimizarea sistemului de management al riscurilor bancare prin instrumente de asigurare.

În încheierea lucrării se prezintă tendințele și problemele „de ultimă oră” cu care se confruntă piața financiară din care fac parte și pe care operează atât băncile, cât și societățile de asigurare. Autorul tratează tendințele și direcțiile, unele poate „nebănuite”, în opinia noastră, iar altele „nesăbuite”. Serviciile financiar-bancare integrate conviețuiesc cu montaje financiare noi: titrizarea creditelor, produse financiare derivate, vehicule cu destinație specială etc. Aici pot să apară unele semne de întrebare, respectiv unde va duce și conduce această tendință de sofisticare a industriei bancare. Autorul conchide că „mirajul inovării doar de dragul profitului nu trebuie împins până la hazard”, aducând în ecuație ca repere permanente: responsabilitatea, profesionalismul și moralitatea, iar obiectivul obsesiv este: „ecartul dintre teorie și practică trebuie să se diminueze până la dispariție într-un mod conștient asumat, constructiv și fără riscuri ascunse”.Prof. univ. dr. Florian Bercea

Cuprins
Prefaþã .............................................................................................................................................. 7
Cuvânt-înainte ................................................................................................................................. 9
Partea I
Managementul riscurilor bancare semnificative ........................................................... 7
Capitolul 1
Managementul bancar ºi riscurile în activitatea bancarã ............................................................. 17
1.1. Trãsãturile ºi componentele managementului bancar ................................................................... 17
1.2. Riscurile în activitatea bancarã ºi caracteristicile acestora ............................................................. 23
1.3. Riscul general ºi riscurile semnificative .......................................................................................... 37
1.4. Factori generatori de risc la nivelul bãncilor comerciale ................................................................. 41
Capitolul 2
Managementul riscurilor bancare în bãncile comerciale .............................................................
2.1. Managementul riscurilor bancare. Abordarea clasicã ....................................................................
2.2. Abordarea riscurilor bancare prin prisma cerinþelor Acordului Basel II.
Elemente caracteristice .................................................................................................................
2.2.1. Modelul de analizã a scenariilor de risc ºi testele de stres ....................................................
2.2.2. Fondurile de risc .................................................................................................................
2.2.2.1. Analiza fondurilor de risc pentru riscul de credit ......................................................
2.2.2.2. Analiza fondurilor de risc pentru riscul de piaþã .......................................................
2.2.2.3. Analiza fondurilor de risc pentru riscul operaþional ..................................................
2.2.3. Indicatorii de risc .................................................................................................................
2.2.3.1. Indicatori prudenþiali ...............................................................................................
2.2.3.2. Impactul bunei gestiuni a riscului asupra eficienþei bancare .....................................
2.2.4. Analiza stadiului implementãrii Acordului Basel II ºi o privire de perspectivã .........................
Capitolul 3
Mãsuri de control ºi gestionare a riscurilor bancare semnificative ............................................
3.1. Sisteme interne de control ............................................................................................................
3.1.1. Importanþa sistemelor de control intern ...............................................................................
3.1.2. Obiectivele majore ºi principalele elemente ale sistemelor de control intern ..........................
3.1.3. Organizarea ºi desfãºurarea activitãþii de audit intern bancar ...............................................
3.2. Gestionarea riscurilor semnificative de credit, de piaþã, de lichiditate ºi operaþional ........................
3.2.1. Gestionarea riscului de credit ..............................................................................................
3.2.1.1. Studiu de caz privind rezultatele aplicãrii mãsurilor de gestiune proprie a riscului
de credit – analizã efectuatã asupra portofoliului de credite al unei bãnci comerciale .........
3.2.2. Gestionarea riscului de piaþã ºi a celui de lichiditate ..............................................................
3.2.3. Gestionarea riscului operaþional ...........................................................................................
3.3. Constituirea ºi utilizarea provizioanelor specifice ...........................................................................
Cuprins.pmd 5 01.04.2011, 13:55
6 Managementul ºi asigurarea riscurilor bancare în România
3.3.1. Prezentare generalã privind constituirea, regularizarea ºi utilizarea provizioanelor de risc ...
3.3.2. Clasificarea creditelor ºi plasamentelor ................................................................................
3.3.3. Determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit ....................................
3.3.4. Studiu de caz privind gestiunea interna a riscurilor prin autoasigurare
(situaþia unei bãnci ce gestioneazã intern riscurile prin provizioane ºi fond de risc ................
PARTEA a II-a
Asigurarea riscurilor bancare ..........................................................................................
Capitolul 4
Practica internã ºi internaþionalã în materie de asigurãri bancare .............................................
4.1. Conceptul de bancassurance pe piaþa financiarã internã ºi internaþionalã .....................................
4.2. Abordarea managementului riscurilor în asigurãri prin prisma proiectului Solvency II ....................
4.3. Produse de asigurare întâlnite pe piaþa asigurãrilor din România privind riscurile bancare ............
4.3.1. Asigurarea riscului de credit ................................................................................................
4.3.2. Asigurarea riscului operaþional ............................................................................................
4.3.2.1. Studiu de caz privind asigurarea împotriva riscului operaþional în bãnci ...................
4.3.3. Asigurarea activelor admise în garantarea creditelor ºi alte forme de asigurare
a riscurilor bancare .............................................................................................................
4.3.4. Studiu de caz privind cedarea principalelor riscuri cãtre societãþi
de asigurare-reasigurare ....................................................................................................
4.4. Studiu de caz privind analiza opþiunilor de autoasigurare ºi respectiv cedare
a riscurilor cãtre o societate de asigurãri .......................................................................................
4.5. Coasigurarea si reasigurarea, soluþii de creºtere a stabilitãþii financiare
a societãþilor de asigurare .............................................................................................................
Capitolul 5
Practica bancarã prudenþialã în relaþia cu societãþile de asigurare .............................................
5.1. Limite de expunere la risc .............................................................................................................
5.2. Analize de tip scoring ....................................................................................................................
5.3. Analize în funcþie de acþionariat ....................................................................................................
Capitolul 6
Optimizarea sistemului de management al riscurilor bancare
prin instrumente de asigurare ........................................................................................................
6.1. Optimizarea cu ajutorul instrumentelor specific bancare ................................................................
6.2. Optimizarea prin intermediul instrumentelor de asigurare .............................................................
Încheiere ............................................................................................................................................
Bibliografie selectivã ............................................................................................................................
Lista Tabelelor ...................................................................................................................................
Lista Graficelor ...................................................................................................................................
Lista Figurilor .....................................................................................................................................
Lista Anexelor ....................................................................................................................................
Anexe ................................................................................................................................................
Cuprins.pmd 6 01.04.2011, 13:55

RECENZII

Rating general
5 (1 recenzie)
5 stele
1
4 stele
0
3 stele
0
2 stele
0
1 stea
0
Spune-ne opinia ta despre acest produs!
scrie o recenzie
5
Am comandat o pt a ma inspira la teza de master. E chiar ce mi trebuie,are o gramada de noutati pe care n ai de unde sa le iei. E superrr cartea
Created in 0.024 sec