MEMOMED 2017 + Ghid farmacoterapic alopat si homeopat, Editia 23 - 2 VOLUME

Matematică. Clasa a III-a Caiet de lucru. Exerciţii, probleme, teste de evaluare, noţiuni teoretice

DESCRIERE

Cartea se adresează elevilor de clasa a III-a şi reprezintă un auxiliar didactic util, în conformitate cu cerinţele noii programe şcolare, avizate de M. E. C. S. prin ordinul nr. 5003/2014.
Conţinutul auxilia­rului este structurat de la uşor la greu, de la simplu la complex, existând şi probleme cu un grad de dificultate sporit. Elevii sunt puşi în situaţia de a analiza, de a exersa şi de a aplica în mod conşti­ent şi creator noţiunile teoretice dobândite.
Testele de evaluare propuse reprezintă un instrument eficace de a con­trola sistematic activităţile de învăţare ale copiilor, oferindu-le o perspectivă nouă pentru programul viitor de învăţare.
Prin obiectivele pe care le urmăreşte, această carte devine utilă atât elevilor şi învăţătorilor, cât şi părinţilor în lucrul suplimentar cu copilul.

CUPRINS

1. Recapitularea cunoştinţelor din clasa a II-a 

2. Numere naturale de la 0 la 10 000
NUMERELE NATURALE DE LA 0 LA 1 000
• Formarea, scrierea şi citirea numerelor naturale de la 0 la 1 000
• Compararea şi ordonarea numerelor naturale de la 0 la 1 000 
• Rotunjirea numerelor naturale de la 0 la 1 000 
Test de evaluare / 17
NUMERELE NATURALE DE LA 1 000 LA 10 000
• Formarea, citirea, scrierea numerelor naturale de la 1 000 la 10 000
• Compararea şi ordonarea numerelor naturale de la 1 000 la 10 000 
• Rotunjirea numerelor naturale de la 1 000 la 10 000 
• Formarea, citirea, scrierea numerelor cu cifrele romane I, V, X 
Test de evaluare 

3. Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0 – 10 000
ADUNAREA ŞI SCĂDEREA NUMERELOR NATURALE DE LA 0 LA 1 000
• Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 1 000 fără trecere peste ordin
• Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 1 000 cu trecere peste ordinul unităţilor 
• Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 1 000 cu trecere peste ordinul zecilor
• Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 1 000 cu trecere peste ordinul unităţilor şi al zecilor 
Test de evaluare

ADUNAREA ŞI SCĂDEREA NUMERELOR DE LA 0 LA 10 000
• Adunarea numerelor naturale de la 0 la 10 000 fără trecere peste ordin 
• Scăderea numerelor naturale de la 0 la 10 000 fără trecere peste ordin 
• Adunarea numerelor naturale de la 0 la 10 000 cu trecere peste ordin 
• Scăderea numerelor naturale de la 0 la 10 000 cu trecere peste ordin 
AFLAREA PRIN DIVERSE METODE A NUMĂRULUI NECUNOSCUT 
• Metoda balanţei 
• Metoda mersului invers 
Test de evaluare

4. Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0 – 10 000
ÎNMULŢIREA A DOUĂ NUMERE DE O CIFRĂ 
• Înmulţirea când unul din factori este 2, 3 sau 4 
• Înmulţirea când unul din factori este 5
• Înmulţirea când unul din factori este 6
• Înmulţirea când unul din factori este 7, 8 sau 9 
ÎNMULŢIREA CÂND UNUL DIN FACTORI ESTE 0, 1, 10 SAU 100 
Test de evaluare
ÎNMULŢIREA UNUI NUMĂR NATURAL DE DOUĂ CIFRE CU UN NUMĂR DE O CIFRĂ 
ÎNMULŢIREA UNUI NUMĂR NATURAL DE TREI CIFRE CU UN NUMĂR DE O CIFRĂ 
ÎNMULŢIREA CÂND FACTORII AU CEL PUŢIN DOUĂ CIFRE ŞI REZULTATUL NU DEPĂŞEŞTE 10 000 
Test de evaluare

5. Împărţirea numerelor naturale în concentrul 0 - 100
• Tabla împărţirii dedusă din tabla înmulţirii 
• Împărţirea la 2. Împărţirea la 3 
• Împărţirea la 4. Împărţirea la 5 
• Împărţirea la 6. Împărţirea la 7 
• Împărţirea la 8. Împărţirea la 9
ÎMPĂRŢIREA NUMERELOR NATURALE ÎN CONCENTRUL 0 – 100 CU REST 0 
Test de evaluare
AFLAREA UNUI NUMĂR NECUNOSCUT 
Metoda balanţei 
Metoda mersului invers 

6. Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor rotunde 
Test de evaluare 

7. Probleme care se rezolvă prin mai mult de două operaţii
• Probleme care se rezolvă prin operaţiile aritmetice cunoscute 
• Probleme care se rezolvă prin metoda reprezentării grafice 
• Probleme care se rezolvă prin metoda reducerii la unitate
Test de evaluare 

8. Fracţii
Fracţii subunitare şi echiunitare cu numitorul mai mic sau egal cu 10 
• Tipuri de fracţii 
• Compararea, ordonarea, adunarea şi scăderea fracţiilor 
• Aflarea unei unităţi fracţionare dintr-un întreg 
Test de evaluare

9. Elemente intuitive de geometrie
Localizarea unor obiecte. Coordonate într-o reprezentare grafică sub formă de reţea
FIGURI GEOMETRICE
• Punct, linie dreaptă, linie frântă, linie curbă, segment, unghi, cerc
• Poligoane: pătrat, dreptunghi, triunghi
• Axa de simetrie
• Calculul perimetrului unor figuri geometrice 
• Corpuri geometrice: cub, paralelipiped, cilindru, sferă, con 

10. Unităţi de măsură
• Unităţi de măsură pentru lungime
• Unităţi de măsură pentru capacitatea vaselor
• Unităţi de măsură pentru masa corpurilor
• Unităţi de măsură pentru timp 
• Unităţi de măsură monetare: monede şi bancnote 

11. Organizarea şi reprezentarea datelor în tabele 

 

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0453 sec