MEMOMED 2017 + Ghid farmacoterapic alopat si homeopat, Editia 23 - 2 VOLUME

Noile reglementari contabile A4 - editia a X-a - 8 ianuarie 2015 Ordinul M. F. P. nr. 1802/2014

DESCRIERE

Noile reglementari contabile A4 - editia a X-a - 8 ianuarie 2015 Click pentru a mari CONŢINE: Ordinul M. F. P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate (M. Of. nr. 963 din 30 decembrie 2014) - a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2015 Arie de aplicabilitate, definiţii şi categorii de entităţi raportoare Arie de aplicabilitate Definiţii Categorii de entităţi raportoare Dispoziţii şi principii generale Dispoziţii generale Publicările cu caracter general Caracteristicile calitative ale informaţiilor financiare Principii generale de raportare financiară Politici contabile, corectarea erorilor contabile, estimări şi evenimente ulterioare datei bilanţului Reguli generale de evaluare Evaluarea la data intrării în entitate Evaluarea la inventar şi prezentarea elementelor în bilanţ Evaluarea la data ieşirii din entitate Evaluarea alternativă la valoarea justă Investiţii nete în entităţi străine Bilanţul şi contul de profit şi pierdere Dispoziţii generale privind bilanţul şi contul de profit şi pierdere Prezentarea bilanţului Dispoziţii speciale cu privire la anumite elemente din bilanţ Active imobilizate Active circulante Terţi Contabilitatea angajamentelor şi a altor elemente extrabilanţiere Datorii pe termen scurt: sume care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an Datorii pe termen lung: sume care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an Provizioane Subvenţii Contabilizarea activelor primite prin transfer de la clienţi şi a operaţiunilor privind conectarea utilizatorilor la reţelele de utilităţi Capitaluri proprii Contabilitatea operaţiunilor realizate în cadrul contractelor de asocieri în participaţie Contabilitatea operaţiunilor derulate de grupurile de interes economic Prezentarea contului de profit şi pierdere Dispoziţii speciale cu privire la contul de profit şi pierdere Bilanţul prescurtat Situaţia fluxurilor de trezorerie şi situaţia modificărilor capitalului propriu Situaţia fluxurilor de trezorerie Situaţia modificărilor capitalului propriu Note explicative la situaţiile financiare anuale Dispoziţii generale privind notele explicative la situaţiile financiare anuale Conţinutul notelor explicative la situaţiile financiare anuale pentru toate entităţile Prezentarea de informaţii suplimentare de către entităţile mijlocii şi mari, precum şi de către entităţile de interes public Părţi legate Raportul administratorilor Situaţii financiare anuale consolidate şi rapoarte consolidate Domeniul de aplicare al situaţiilor financiare anuale consolidate şi al rapoartelor consolidate Obligaţia de a întocmi situaţii financiare anuale consolidate Exceptări de la obligaţia de consolidare Întocmirea situaţiilor financiare anuale consolidate Data situaţiilor financiare anuale consolidate Politici contabile şi metode de evaluare Entităţi asociate şi entităţi controlate în comun Dispoziţii tranzitorii - trecerea de la metoda consolidării proporţionale la metoda punerii în echivalenţă Exercitarea influenţei semnificative Exercitarea controlului comun Metoda punerii în echivalenţă pentru entităţile asociate şi entităţile controlate în comun Conversia la cursul de închidere şi alte aspecte privind fondul comercial Notele explicative la situaţiile financiare anuale consolidate Raportul consolidat al administratorilor Aprobarea, semnarea şi publicarea situaţiilor financiare anuale Obligaţia generală de publicare Alte cerinţe în materie de publicare Responsabilitatea şi răspunderea pentru întocmirea şi publicarea situaţiilor financiare anuale şi a raportului administratorilor Auditul Cerinţe generale privind auditul Raportul de audit Controlul intern Dispoziţii privind scutirile şi restricţiile aplicabile scutirilor Scutiri pentru microentităţi Restricţii referitoare la entităţile de interes public Raportarea plăţilor efectuate către guverne Definiţii referitoare la raportarea privind plăţile către guverne Entităţi obligate să raporteze plăţile către guverne Conţinutul raportului Raportul consolidat asupra plăţilor către guverne Publicarea Planul de conturi general Transpunerea conturilor din balanţa de verificare la 31. 12. 2014 în noul plan de conturi general Funcţiunea conturilor Actualizată la: 8 ianuarie 2015

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0125 sec