MEMOMED 2017 + Ghid farmacoterapic alopat si homeopat, Editia 23 - 2 VOLUME

Protectia penala a posesiei

Protectia penala a posesiei
Preț: 49,90 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 400
Categoria: Penal

DESCRIERE

Garantată la nivel constituțional, proprietatea este apărată atât prin normele dreptului civil, cât și prin normele dreptului penal. Prezenta lucrare este consacrată analizei mijloacelor juridico-penale de apărare a posesiei, ca atribut al dreptului de proprietate, cu evidențierea particularităților existente între prevederile Codului penal, Noului Cod penal şi cele din legile speciale. De asemenea, este evidenţiat impactul normelor dreptului constituţional şi ale Curții Europene a Drepturilor Omului în ceea ce priveşte ocrotirea penală a posesiei, precum şi aspecte de drept procesual penal, cu stabilirea cauzalităţii complexe a fenomenului şi formularea unor propuneri de lege ferenda.


Cuprins
Cuvânt-înainte ............................................................................ IX
Introducere ................................................................................. XI
Abrevieri .................................................................................. XIII
Capitolul I. Consideraţii generale privind noţiunea
de posesie ..................................................................................... 1
Secțiunea 1. Necesitatea şi actualitatea ocrotirii juridice
a posesiei .................................................................................. 1
§1. Actualitatea ocrotirii juridice a posesiei ........................... 1
Secțiunea a 2-a. Noţiunea de posesie .......................................... 8
§1. Consideraţii asupra noţiunii de posesie
în dreptul civil .................................................................. 8
1.1. Noţiunea de posesie .................................................... 8
1.2. Dobândirea, conservarea şi pierderea posesiei ......... 18
§2. Accepţiunea noţiunii de posesie în dreptul penal ........... 21
2.1. Interpretarea noţiunilor din dreptul civil
în materie penală ...................................................... 21
2.2. Interpretarea noţiunii de posesie în dreptul penal ..... 28
Secțiunea a 3-a. Starea fenomenului infracţional
şi cauzalitatea acestuia ........................................................... 34
Capitolul II. Evoluţia istorică a legislaţiei în domeniul
protecţiei posesiei ...................................................................... 44
Secțiunea 1. Perspectivă istorică ............................................... 44
Secțiunea a 2-a. Mijloace actuale de ocrotire a posesiei ........... 66
§1. Ocrotirea posesiei prin normele dreptului
constituţional .................................................................. 66
§2. Mijloace juridice de ocrotire a posesiei prin
normele dreptului civil ................................................... 79
§3. Cadrul general al protecţiei posesiei în dreptul penal .... 83
Secțiunea a 3-a. Criterii de clasificare a infracţiunilor
care ocrotesc din punct de vedere penal posesia .................... 84
VI Protecţia penală a posesiei
Capitolul III. Ocrotirea juridico-penală a posesiei
în dreptul penal român ............................................................. 87
Secțiunea 1. Aspecte comune privind infracţiunile
care ocrotesc posesia în dreptul penal român ......................... 87
§1. Prevederile legale din actuala reglementare ................... 87
§2. Prevederile legale din Noul Cod penal .......................... 89
§3. Prevederile legale cuprinse în legi speciale ................. 113
Secțiunea a 2-a. Infracţiuni în cazul cărora bunul se află
în momentul săvârşirii faptei în posesia sau detenţia
altei persoane decât făptuitorul ............................................ 127
§1. Identificare ................................................................... 127
§2. Conceptualizarea situaţiei premise ............................... 129
Secțiunea a 3-a. Infracţiuni în cazul cărora bunul ieşise
din sfera de dispoziţie a posesorului prin pierderea
sau înmânarea din eroare ..................................................... 153
§1. Identificare ................................................................... 153
§2. Conceptualizarea situaţiei premise ............................... 155
§3. Noţiunile de bun comun, bun abandonat,
bun uitat, bun pierdut ................................................... 156
Secțiunea a 4-a. Infracţiuni în cazul cărora bunul
se afla în momentul comiterii faptei în posesia
sau detenţia făptuitorului ..................................................... 168
§1. Identificare ................................................................... 168
§2. Conceptualizarea situaţiei premise ............................... 170
Secțiunea a 5-a. Protecţia posesiei legitime şi
a celei nelegitime ................................................................. 192
Secțiunea a 6-a. Protecţia posesorului faţă de proprietar ........ 213
Secțiunea a 7-a. Aprecierea momentului scoaterii
unui bun din posesia altei persoane ..................................... 224
§1. Surprinderea cu bunurile imediat după sustragere ....... 233
§2. Sustragerea dintr-un loc asigurat cu pază ..................... 236
§3. Sustragerea din incinta magazinelor cu autoservire ..... 243
§4. Sustragerea unei părţi din întreaga cantitate
de bunuri vizată ............................................................ 249
Cuprins VII
Capitolul IV. Aspecte de drept comparat privind
protecţia penală a posesiei...................................................... 253
Secțiunea 1. Aspecte comune privind infracţiunile care
ocrotesc posesia în legislaţiile penale ale altor state ............ 253
Secțiunea a 2-a. Infracţiuni în cazul cărora bunul se află în
momentul săvârşirii faptei în posesia sau detenţia altei
persoane decât făptuitorul .................................................... 259
§1. Identificare ................................................................... 259
1.1. Infracţiunile de sustragere ...................................... 260
1.1.1. Infracţiunea de furt .......................................... 260
1.1.2. Infracţiuni de sustragere prin utilizarea
violenţei .......................................................... 266
1.2. Infracţiunea de tăinuire ........................................... 270
1.3. Infracţiuni comise prin fraudă ................................ 271
1.4. Infracţiunile de distrugere şi tulburare
(samavolnicie) ........................................................ 273
§2. Conceptualizarea situaţiei premise ............................... 279
Secțiunea a 3-a. Infracţiuni la care bunul ieşise din sfera
de dispoziţie a posesorului prin pierderea sa sau
înmânarea din eroare ............................................................ 287
§1. Identificare ................................................................... 287
§2. Conceptualizarea situaţiei premise ............................... 288
Secțiunea a 4-a. Infracţiuni în cazul cărora bunul se afla
în momentul comiterii faptei în posesia sau detenţia
făptuitorului ......................................................................... 292
§1. Identificare ................................................................... 292
§2. Conceptualizarea situaţiei premise ............................... 296
Secțiunea a 5-a. Protecţia posesiei legitime şi
a celei nelegitime ................................................................. 303
Secțiunea a 6-a. Protecţia posesorului faţă de proprietar ........ 310
Secțiunea a 7-a. Aprecierea momentului scoaterii unui
bun din posesia altei persoane.............................................. 318
Secțiunea a 8-a. Impactul Convenţiei europene a drepturilor
omului în ceea ce priveşte ocrotirea posesiei ....................... 327
Capitolul V. Aspecte procesual penale .................................... 352
Secțiunea 1. Modalităţi de punere în mişcare
a acţiunii penale ................................................................... 352
Secțiunea a 2-a. Competenţa de soluţionare a cauzelor .......... 366
VIII Protecţia penală a posesiei
Secțiunea a 3-a. Asistenţa juridică .......................................... 368
Secțiunea a 4-a. Repunerea în situaţia anterioară .................... 368
Bibliografie selectivă ................................................................. 371
Index ........................................................................................... 379


978-606-18-0135-0
Nr pagini (estimativ): 400

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.046 sec