MEMOMED 2017 + Ghid farmacoterapic alopat si homeopat, Editia 23 - 2 VOLUME

Reproiectarea managementului organizatiei - Eugen Burdus, Ion Popa

Reproiectarea managementului organizatiei - Eugen Burdus, Ion Popa
Preț: 59,00 lei
Disponibilitate: în stoc
ISBN: 978-606-26-0505-6
Anul publicării: 2016
Pagini: 376

DESCRIERE

Pe lângă exercitarea curenta a funcţiilor managementului, managerii din cadrul oricărei organizaţii, dar în special cei de nivel superior, trebuie să urmărească o permanentă adaptare a sistemului de management la noile schimbări care s-au produs, dar mai ales, pe cât posibil care pot fi anticipate că se vor produce în mediul intern și extern al organizaţiei. Aceasta presupune un ansamblu de activităţi de schimbare a componentelor managementului organizaţiei, care pot fi cuprinse în ceea ce numim „Reproiectarea managementului organizaţiei”.

Intervalul la care se impune o astfel de reproiectare depinde de mai multe variabile, între care ritmul înnoirilor în cadrul ramurei în care funcţionează organizaţia, caracteristicile componentei sistemului de management în care se impune schimbarea, dar și de un echilibru ce trebuie asigurat între, pe de o parte, cheltuielile ocazionate de desfășurarea activităţilor de reproiectare și pe de altă parte, efectele economice și manageriale ale respectivei reproiectări, care să fie justificat printr-o eficienţă a respectivelor activităţi.
Această lucrare se poate considera un model simplificat de elaborare a unui proiect de adaptare a managementului unei organizaţii la noile condiţii create în mediul intern și extern al acesteia, prin aceea că abordează aproape toate componentele sistemului de management al organizaţiei. Prezentarea problemelor de reproiectare urmărește toate etapele unei variante a metodologiei de schimbare organizaţională, care de altfel se aplică în continuare, de o manieră specifică, în cadrul fiecărei componente a sistemului de management al organizaţiei.

În cadrul lucrării s-a pornit de la informaţiile despre o întreprindere productivă, pe baza cărora s-a trecut la un diagnostic general al activităţii respectivei întreprinderi, pentru a identifica aspectele pozitive și respectiv negative în funcţionarea întreprinderii. Apoi, pe baza cunoașterii mediului intern și extern al întreprinderii s-a stabilit o perspectivă de dezvoltare, concretizată în strategia întreprinderii, cu toate componentele, misiune, obiective, opţiuni strategice, resurse și termene.
Schimbarea obiectivelor prin noua strategie determină schimbări în toate componentele managementului organizaţiei. Pentru a identifica aceste schimbări, s-a realizat câte un diagnostic specializat pentru fiecare componentă a managementului organizaţiei (organizatorică, informaţională, decizională, motivaţională și culturală), pentru identificarea punctelor forte și slabe specifice, în funcţie de care au fost concepute măsurile de perfecţionare (adaptare) adecvate.
O astfel de abordare a condus la evidenţierea principalelor schimbări în cadrul componentelor sistemului de management al întreprinderii, practic la o reproiectare a acestuia, în vederea creării condiţiilor necesare realizării noilor obiective și implicit a creșterii performanţelor și competitivităţii acesteia.
Deși informaţiile despre întreprinderea prezentată au un suport real în practică, pentru a evita expunerea unei anumite întreprinderi care se regăsește pe piaţă, denumirea „SC Victoria SA” nu corespunde unei întreprinderi reale, respectivele informaţii au fost modificate și adaptate nevoilor pentru a scoate în evidenţă anumite disfuncţionalităţi specifice fiecărei componente a sistemului de management, care pot apărea în practică.
Considerăm că o astfel de lucrare este utilă în primul rând cursanţilor din domeniul managementului (studenţi, masteranzi, doctoranzi), dar și practicienilor din domeniul managementului, care doresc să-și îmbunătăţească funcţionarea managementului organizaţiei pe care o conduc. Posibilitatea extinderii dezvoltării unui astfel de proiect la orice organizaţie, nu numai la întreprinderile productive, este asigurată de faptul că metodologiile utilizate pentru fiecare componentă a managementului organizaţiei sunt aceleași, cu singura condiţie, ca să fie adaptată la specificul respectivei organizaţii.
Trebuie obligatoriu să facem precizarea că acest proiect de management prezentat în această lucrare reprezintă o variantă de lucru, pe care noi o considerăm, cel puţin până în momentul publicării ca fiind cea mai bună. Departe de noi însă gândul că ar fi singura posibilitate de reproiectare a managementului unei organizaţii, pentru că fiecare specialist în management, dar mai ales în schimbare organizaţională, poate să-și prezinte propria variantă. De aceea, considerăm că orice observaţie pertinentă din partea cititorilor, pentru îmbunătăţirea acestei lucrări și implicit pentru îmbunătăţirea managementului organizaţiilor, o vom lua în considerare pentru dezvoltarea știinţei managementului.

Prof. univ. dr. Eugen Burduș

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0211 sec