MEMOMED 2017 + Ghid farmacoterapic alopat si homeopat, Editia 23 - 2 VOLUME

Tehnologia informatiei si a comunicatiilor. Manual clasa a IX-a - scoala de arte si meserii

DESCRIERE

Cuprins
3
Cuprins
Capitolul 1. Sisteme de calcul ............................................ 5
1.1. Identificarea componentelor hard ºi soft
ale unui calculator personal ................................................................... 5
1.1.1. Generalitãþi ................................................................................... 5
1.1.2. Descrierea ºi rolul componentelor hardware ................................ 7
1.1.3. Conceptul de sistem de operare ................................................. 19
1.1.4. Tipuri de software ....................................................................... 20
1.2. Descrierea funcþionãrii unui calculator personal ............................... 21
1.3. Noþiuni de securizare a computerelor ºi a reþelelor ........................... 23
1.3.1.Viruºi informatici .......................................................................... 23
1.3.2. Programe antivirus ...................................................................... 24
1.4. Operarea corectã cu calculatorul la nivel elementar ......................... 26
1.4.1. Pornirea calculatorului ................................................................. 26
1.4.2. Închiderea calculatorului .............................................................. 26
1.4.3. Vizualizarea informaþiilor referitoare
la resursele hardware ºi software ale calculatorului .................... 28
Întrebãri. Exerciþii. Aplicaþii .......................................................... 29
1.5. Descrierea sistemului de operare Windows ....................................... 32
1.5.1. Setãri ºi opþiuni desktop .............................................................. 32
1.5.2. Pictograme .................................................................................. 36
1.5.3. Ferestre ...................................................................................... 37
1.5.4. Utilizarea meniurilor .................................................................... 40
1.6. Tipãrirea fiºierelor ................................................................................. 41
1.6.1. Imprimanta .................................................................................. 41
1.6.2. Instalarea în sistem a unei imprimante ....................................... 43
1.7. Cunoaºterea tastaturii .......................................................................... 44
1.7.1. Tipuri de tastaturi ........................................................................ 44
1.7.2. Funcþiile tastelor .......................................................................... 45
1.7.3. Combinaþii de taste specifice sistemului Windows ..................... 47
1.8. Descrierea ºi funcþiile mouse-ului ....................................................... 47
1.9. Utilizarea tastaturii în procesul de procesare
a textelor sau graficã............................................................................. 49
1.9.1. Tastele funcþionale – rol .............................................................. 49
1.9.2. Shortcut-uri – combinaþii de taste ............................................... 50
1.10. Tehnici de tastare rapidã .................................................................... 50
1.10.1. Sugestii pentru mãrirea vitezei de tastare ................................ 50
1.10.2. Tastarea cifrelor ........................................................................ 51
1.10.3. Scrierea majusculelor ............................................................... 51
Explicarea termenilor noi .......................................................... 52
Întrebãri. Exerciþii. Aplicaþii ........................................................ 53
Tehnologia informa iei
ºi a comunica iilor
Clasa a IX-a
4
Capitolul 2. Fiºiere .............................................................. 58
2.1. Organizarea informaþiilor pe disc ........................................................ 58
2.1.1. Discuri logice (partiþii), directoare, fiºiere .................................... 58
Întrebãri. Exerciþii ........................................................................ 60
2.2. Aplicaþii pentru gestiunea fiºierelor ºi directoarelor ......................... 61
2.2.1. Operaþii cu fiºiere ºi directoare ................................................... 61
Întrebãri. Exerciþii. Aplicaþii .......................................................... 69
2.2.2. Programe arhivatoare ................................................................. 71
Explicarea termenilor noi ............................................................ 75
Întrebãri. Exerciþii. Aplicaþii .......................................................... 75
Capitolul 3. Procesoare de text ºi graficã ....................................... 76
3.1. Accesorii ale sistemului de operare Windows ................................... 76
3.1.1. Lansarea accesoriilor .................................................................. 76
3.1.2. Aplicaþia Notepad ........................................................................ 76
3.1.3. Aplicaþia Paint ............................................................................. 77
3.1.4. Aplicaþia Calculator ..................................................................... 83
3.1.5. Alte aplicaþii ................................................................................. 83
Întrebãri. Exerciþii. Aplicaþii .......................................................... 84
3.2. Editorul de texte Microsoft Word ......................................................... 86
3.2.1. Operaþii de bazã necesare prelucrãrii unui text .......................... 86
Întrebãri. Exerciþii. Aplicaþii ......................................................... 95
3.2.2. Utilizarea operaþiilor de bazã în procesarea textului ................... 97
Întrebãri. Exerciþii. Aplicaþii ....................................................... 104
3.2.3. Modalitãþi de formatare a textului .............................................. 106
Întrebãri. Exerciþii. Aplicaþii ....................................................... 113
3.2.4. Utilizarea avansatã a editorului de texte Microsoft Word .......... 115
Întrebãri. Exerciþii. Aplicaþii ....................................................... 132
3.2.5. Formatarea finalã a unui document .......................................... 133
Întrebãri. Exerciþii. Aplicaþii ....................................................... 139
3.2.6. Aplicaþia Power Point ................................................................ 140
3.2.7. Tipãrirea ºi vizualizarea documentelor înainte de tipãrire ........ 148
Întrebãri. Exerciþii. Aplicaþii ....................................................... 151
3.2.8. Descrierea facilitãþilor de utilizare a poºtei electronice,
faxului ºi prezentãrii oferite de editor ........................................ 151
3.2.9. Redactarea corectã ºi rapidã a documentelor .......................... 152
Teste recapitulative .................................................................. 157
Bibliografie .......................................................................................... 160

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.015 sec