MEMOMED 2017 + Ghid farmacoterapic alopat si homeopat, Editia 23 - 2 VOLUME

Teste grila - magistratura, avocatura, licenta. Drept civil, Drept procesual civil (Actualizat mai 2015)

Teste grila - magistratura, avocatura, licenta. Drept civil, Drept procesual civil (Actualizat mai 2015)
Preț: 50,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2015
Pagini: 865
Format: 14x20
Categoria: Civil

DESCRIERE

Lucrarea cuprinde un numar total de 2000. teste grila, structurate astfel:

- 500 grile ce acopera partial disciplina drept civil (pana la materia obligatiilor);

-1500 grile din materia drept procesual civil.

Prin modul de concepere a testelor si prin explicatiile oferite s-a urmarit atat invatarea, intelegerea si fixarea in mod sanatos si trainic a informatiei juridice relevante, cat si dezvoltarea rationarnentelor logico-juridice ce trebuie intelese si folosite de orice aspirant la o profesie juridica de succes.

Fiecare test grila cuprinde 3 variante de raspuns, dintre care doar una sau doua variante pot fi. corecte.

Pentru fiecare test grila sunt indicate variantele corecte de raspuns, iar pentru majoritatea dintre acestea raspunsurile sunt insotite de comentarii si explicatii ori de trimiteri la continutul textelor de lege relevante...

DIN CARTE:

Procedura în faţa primei instanţe. Judecata - dezbaterea în fond a procesului - deliberarea şi pronunţarea hotărârii (art. 389-405 NCPC)

• dezbaterea în fond a procesului;

• obiectul dezbaterilor în fond, deschiderea şi închiderea dezbaterilor;

• deliberarea şi pronunţarea hotărârii;

• judecata în complet de divergenţă, repunerea pe rol;

• renunţarea la calea de atac în faţa primei instanţe.

956. Dezbaterea în fond a procesului:

a) poartă asupra împrejurărilor de fapt şi temeiurilor de drept invocate de părţi în cererile lor sau, după caz, invocate de instanţă, din oficiu;
b) este o etapă procesuală care nu poate lipsi din niciun proces;
c) poartă şi asupra excepţiilor procesuale şi a celorlalte apărări care nu au fost soluţionate în cursul cercetării procesului.

957. După închiderea dezbaterilor în fond:

a) completul de judecată deliberează, în secret sau public, asupra hotărârii ce urmează să pronunţe;
b) părţile nu mai pot depune niciun înscris la dosarul cauzei, sub sancţiunea de a nu fi luat în seamă;
c) părţile nu mai pot depune concluzii scrise la dosar fără încuviinţarea instanţei.

958. Când se constată că părţile nu mai au alte cereri de formulat şi nu mai sunt alte incidente de soluţionat, instanţa:

a) deschide dezbaterile asupra fondului;
b) închide dezbaterile asupra fondului;
c) se retrage pentru a delibera asupra hotărârii ce urmează să se pronunţe.

959. Deliberarea asupra hotărârii ce urmează să se pronunţe:

a) are loc în secret;
b) are loc numai între membrii completului în faţa cărora au avut loc dezbaterile, fără nicio excepţie;
c) nu poate avea loc în mai multe zile.

960. Judecătorul în faţa căruia s-au purtat dezbaterile în fond nu mai poate pronunţa soluţia dacă, anterior deliberării:

a) s-a transferat la o altă instanţă;
b) a fost suspendat din funcţie;
c) i-a încetat calitatea de judecător.

961. Ca regulă, în cazuri justificate, dacă instanţa nu ia hotărârea de îndată, pronunţarea acesteia poate fi amânată pentru un termen care nu poate depăşi:

a) 7 zile;
b) 10 zile;
c) 15 zile.

962. Pronunţarea hotărârii:

a) trebuie să se facă întotdeauna în şedinţă publică, fără a exista nicio excepţie în acest sens;
b) se face numai de preşedintele completului sau de un alt judecător, membru al completului;
c) se poate face şi de către grefierul de şedinţă, în cazul în care preşedintele completului a dispus în acest sens.

963. Renunţarea la calea de atac în faţa primei instanţe:

a) se poate face numai de către partea care a fost prezentă personal la pronunţarea hotărârii;
b) se poate face chiar şi de către partea care a declarat calea de atac, ulterior declarării, cât timp dosarul nu a fost înaintat la instanţa competentă;

………………

CUPRINS:

DREPT CIVIL

Capitolul I - Despre legea civilă. Aplicarea în timp a Noului Cod Civil
Capitolul II - Raportul juridic civil
Capitolul III - Actul juridic civil
Capitolul IV - Prescripţia extinctivă şi decăderea
Capitolul V - Bunurile şi drepturile reale în general. Despre patrimoniu şi masele patrimoniale
Capitolul VI - Dreptul de proprietate privată. Dreptul de proprietate publică
Capitolul VII - Modalităţile juridice ale dreptului de proprietate privată
Capitolul VIII - Acţiunea în revendicare
Capitolul IX - Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată
Capitolul X - Posesia
Capitolul XI - Accesiunea imobiliară artificială

DREPT PROCESUAL CIVIL

Capitolul I - Dispoziţii tranzitorii şi de punere în aplicare a Codului de procedură civilă din 2010 - intrat în vigoare la 15 februarie 2013
Capitolul II - Principiile fundamentale ale procesului civil. Aplicarea legii de procedură civilă. Domeniul de reglementare al NCPC
Capitolul III - Acţiunea civilă
Capitolul IV - Participanţii la procesul civil
Capitolul V - Competenţa instanţelor judecătoreşti
Capitolul VI - Actele de procedură. Termenele procedurale. Amenzi judiciare şi despăgubiri
Capitolul VII - Procedura în faţa primei instanţe. Sesizarea instanţei de judecată - etapa scrisă
Capitolul VIII - Procedura în faţa primei instanţe. Judecata - dispoziţii generale
Capitolul IX - Procedura în faţa primei instanţe. Judecata - cercetarea procesului: conţinut, excepţiile procesuale
Capitolul X - Procedura în faţa primei instanţe. Judecata - cercetarea procesului: probele
Capitolul XI - Procedura în faţa primei instanţe. Judecata - dezbaterea în fond a procesului - deliberarea şi pronunţarea hotărârii
Capitolul XII - Procedura în faţa primei instanţe. Unele incidente procedurale
Capitolul XIII - Procedura în faţa primei instanţe. Hotărârile judecătoreşti
Capitolul XIV - Apelul. Dispoziţii generale privind căile de atac
Capitolul XV - Recursul
Capitolul XVI - Contestaţia în anulare
Capitolul XVII - Revizuirea
Capitolul XVIII - Recursul în interesul legii. Sesizarea ÎCCJ în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Contestaţia privind tergiversarea procesului
Capitolul XIX - Procedura necontencioasă judiciară
Capitolul XX - Procedura divorţului
Capitolul XXI - Măsurile asigurătorii
Capitolul XXII - Procedura partajului judiciar
Capitolul XXIII - Procedura ordonanţei preşedinţiale
Capitolul XXIV - Contestaţia la executare
Capitolul XXV - Poprirea

Răspunsuri Drept civil

Răspunsuri Drept procesual civil
 
 
Data aparitiei: 8. 06. 2015

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.123 sec