MEMOMED 2017 + Ghid farmacoterapic alopat si homeopat, Editia 23 - 2 VOLUME

Un promotor al noii spiritualitati - Dumitru Constantin Dulcan

Un promotor al noii spiritualitati - Dumitru Constantin Dulcan
Preț: 50,00 lei
Disponibilitate: în stoc - in stoc
Editura:
Anul publicării: 2015
Pagini: 444
Format: 13x20
Categoria: Dezvaluiri

DESCRIERE

Un promotor al noii spiritualitati - Dumitru Constantin Dulcan

 
 

În tot ceea ce suntem și în ceea ce gândim este mereu vie o istorie trecută.

Privind retrospectiv, am convingerea că toți venim pe lume cu un rost de îndeplinit, cu un sens precis în funcționalitatea Universului. Este motivul pentru care suntem dotați cu o anumită zestre nativă și ne naștem în locul și în condițiile adecvate drumului pe care îl avem de străbătut în efemera noastră existență.

În căutarea propriului Sine, am înțeles că avem cu toții o sorginte spirituală, că facem parte integrantă din Marele Univers și tot ceea ce ni se întâmplă, se întâmplă și în nemărginirea sa. Prin urmare, singura cale de a scrie o istorie fericită la nivel de umanitate este aceea de a trăi în acord cu Legea fundamentală pe care se sprijină Universul – aceea a binelui, a zidirii și nu a distrugerii, a respectului pentru natură, pentru demnitatea umană și dreptul natural la viață al tuturor ființelor.

Aceasta este esența Noii Spiritualități.

Dumitru Constantin-Dulcan

* * *

Pentru Dumitru Constantin-Dulcan, a sosit timpul recunoaşterii depline a valorii sale. Emerit om de ştiinţă, Profesorul a clădit cu trudă o frumoasă carieră de medic – neurolog şi psihiatru –, şi-a slujit ţara ca medic militar şi a scris cărţi în vremuri grele pentru România. A fost un timp al sacrificiului, dar roadele sale sunt azi preţuite şi respectate.

După 1989, Dumitru Constantin-Dulcan a fost distins cu nenumărate titluri ştiinţifice şi onorifice. Înaintat la grad de general în anul 1993, a primit numeroase premii, printre care, poate cel mai important, Premiul „Vasile Conta” al Academiei Române pentru celebra lucrare Inteligenţa materiei publicată în anul 1992.

Odată cu înlăturarea regimului comunist din ţara noastră, a reuşit să călătorească în întreaga lume, să vadă minunile pe care, până atunci, doar le visase şi le imaginase din cărţile citite. Un episod semnificativ în biografia sa l-a constituit reeditarea best-seller-ului Inteligenţa materiei, urmată de publicarea altor volume care impun un important scriitor şi un om de ştiinţă al României. În anii ’80, Profesorul era căutat de cititori, însă aproape interzis de către regim (din cauza temelor de pionierat, pe atunci, legate de spiritualitatea lumii). Acum este citit, îndrăgit şi invitat peste tot în ţară.

Încântaţi că suntem editorii de la Cluj ai Domniei sale, credem că este de datoria noastră să edităm şi un volum dedicat personalităţii profesorului Dulcan. Reunim, aşadar, în volumul de faţă, atât texte semnate de profesori, specialişti, scriitori, jurnalişti, prieteni şi admiratori, cât şi secvenţe reprezentative din opera sa vizând temele esenţiale: iubirea, rostul omului în univers, modelul informaţional al lumii vii, esenţa vieţii, omul în raport cu religia, Eminescu şi cultura românească, experienţele morţii clinice, criza spirituală a omului modern, copiii geniali de mâine, problematica morţii. Acestora le adăugăm un cuvânt-pledoarie pentru noua spiritualitate, precum şi un text inedit despre un subiect mult dezbătut în clipa de faţă: cum să rămâi mereu tânăr, ambele semnate de Profesor.

Volumul dedicat lui Dumitru Constantin-Dulcan este un gest modest pentru o viaţă exemplară şi o operă memorabilă, care completează fericit cărţile sale de autor, toate clădite pe ideea că problemele lumii de azi îşi pot găsi rezolvarea pe o cale spirituală.

Mulţumirile noastre se îndreaptă către cei care au răspuns invitaţiei de a colabora la realizarea volumului de faţă, către familia Profesorului, care ne-a ajutat mult la configurarea acestui proiect editorial, în special la partea de biografie şi iconografie, şi către colegii din redacţie care au stat în umbra cărţii, contribuind efectiv la realizarea acesteia.

Dragi cititori, vă invit să facem din această apariţie o sărbătoare spirituală!

Vasile George Dâncu

 

Data aparitiei: 08. 04. 2015

 

 

 

 

Un promotor al noii spiritualitati (Dumitru Constantin Dulcan)

…pentru Dumitru Constantin-Dulcan, a sosit timpul recunoaşterii depline a valorii sale. Emerit om de ştiinţă, Profesorul a clădit cu trudă o frumoasă carieră de medic - neurolog şi psihiatru şi-a slujit ţara ca medic militar şi a scris cărţi în vremuri grele pentru România.

A fost un timp al sacrificiului, dar roadele sale sunt azi preţuite şi respectate.

După 1989, Dumitru Constantin-Dulcan a fost distins cu nenumărate titluri ştiinţifice şi onorifice, înaintat la grad de general în anul 1993, a primit numeroase premii, printre care, poate cel mai important, Premiul „Vasile Conta" al Academiei Române pentru celebra lucrare Inteligenţa materiei publicată în anul 1992.

Fragmente:

Unitate în diversitate

Structurile care apar în evoluţia materiei impun. la un moment dat, legităţi care determină in mod necesar existenţa tuturor sistemelor organizate.

Aceleaşi legităţi vor determina şi marele principiu al coerenţei universale. Fiecare sistem devine dependent de un suprasistem, încadrat la rândul său în marele sistem pe care îl constituie Universul.

Pământul n-ar putea exista dacă nu ar evolua după legităţi impuse de astrul ce conferă numele sistemului din care face parte. Fără Soare, viaţa n-ar fi putut apărea pe Terra.

La rândul său, viaţa - exprimată în milioane de forme existente astăzi, probabil multe încă necunoscute - are legităţi comune de organizare pe Terra, întreaga diversitate de forme vii plecând de la o sursă comună.

Modelul lumii vii

Dacă facem o analiză a formelor de viaţă la toate nivelurile de existenţă, distingem o serie de elemente comune, un „plan" comun, care impune ideea de model ai lumii vii.

• In structura şi funcţionarea celulei vii apar aceleaşi legi de bază, indiferent care este linia căreia îi dă naştere - bacterii, plante, animale, om. Toate celulele conţin în esenţă aceleaşi elemente structurale, independent dacă acestea sunt de origine vegetală sau animală.

• Edificiul structural al tuturor fiinţelor cuprinde doar 20 de aminoacizi, diversitatea de forme vii nefiind dată decât de succesiunea diferită a acestor aminoacizi în structura proteinelor - diferenţă dictată de codul genetic înscris la toate vieţuitoarele în ADN-ul din nucleul celulei. ADN-ul serveşte astfel ca pro-gram-instrucţiune, după care tot ce trăieşte îşi structurează forma şi îşi desfăşoară viaţa. Ne diferen-ţiem deci, ca specie şi indivizi, prin modul diferit şi specific de aşezare, de ordonare a „cărămizilor" din noi (aminoacizii din structura proteinelor), întocmai cum se disting clădirile construite după planuri diferite. Această ordonare diferită a aminoacizilor este semnătura noastră în lumea prin care trecem, cum spune Ducroq, „ca un fulger" într-un timp etern.

• Combustibilul universal - sursa de energie necesară vieţii pentru întreaga lume vie - îl constituie glucoza, pe care numai plantele o pot fabrica, din bioxid de carbon şi apă, în prezenţa energiei solare. Ne putem socoti în acest sens, fără să greşim, fii ai Soarelui. Depozitul universal de energie la toate nivelurile viului ii oferă acidul trifosforic.

• Intreaga lume vie are nevoie, pentru a exista de informaţie şi de structuri specifice, prin care să poată prelucra şi lua deciziile necesare unei orientări adecvate în mediu. Deducem de aici că toate celulele sunt capabile să recepţioneze şi să emită informaţie, adică să comunice indiferent de nivelul de organizare la care se află

Considerăm că această capacitate se menţine şi atunci când o celulă este integrată intr-un sistem biologic mai complex, cum este organismul pluricelular. Vom aborda mai detaliat ideea într-un alt context.

Având legităţi comune de organizare şi func-nonare, toate formele vii sunt legate unele de altele. Animalele sunt dependente de existenţa plantelor, care le furnizează oxigen şi zaharuri (glucide) drept suport energetic, precum şi proteine, ca suport structural şi funcţional. însăşi apariţia lor a depins de existenţa acestor surse de hrană.

La rândul său, omul, ca structura cea mai complexă cunoscută astăzi, nu putea să apară decât urmând altor forme de viaţă, cu structuri mai simple decât a sa, prin evoluţia acestora. Pe seama lor îşi procură în plus o parte din elementele structurale pe care nu le poate fabrica singur. Existenţa unui sistem biologic este condiţionată, aşadar, de existenţa unui alt sistem care, la rândul său, este condiţionat de sistemele Pământ, Soare, Univers.

In consecinţă, lumea este una singură - cea a materiei vii şi nevii.

Organizarea materiei vii ca structură dotată cu o anumită formă de funcţionalitate include în sine, în mod implicit, şi informaţia. Distingem deci, la orice nivel de organizare a materiei, un substrat material -substanţa din structura sa -, un aspect funcţional sau energetic şi un aspect informaţional de care depind organizarea şi funcţionarea sa.

Rezumăm atunci conceptual Universul, cu tot ce există în el, prin triada: materie (substanţă), energie şi informaţie...

CUPRINS:

Argument de Vasile George Dâncu
Un cuvânt despre carte de Dumitru Constantin-Dulcan

Capitolul I
Pledoarie pentru o Nouă Spiritualitate

Capitolul II
Citindu-l pe autor

Aurel Sasu.
Viaţa ca un miracol.

Maria Timuc.
Dumitru Constantin-Dulcan - între Mircea Eliade şi Arsenie Boca

Constantin Ivaneş.
Re-găsirea spiritualităţii

Stela-Maria Ivaneş.
Sperând la o nouă conştiinţă

Carmen Adella Sârbu.
Dumitru Gonsfcantin-Dulcan, doctorul, profesorul, generalul
care a deschis drumuri şi a alungat suferinţe

Mircea Bărbuceanu.
Dumitru Constantin-Dulcan - precursor al unui nou concept: Neurofizca

Ion Mânzat.
Profesorul Dumitru Constantin-Dulcan,
un deschizător de noi orizonturi în psihologie şi spiritualitate

Dorel Vişan.
Către noi înşine.

Ovidiu Predescu.
După 30 de ani, Inteligenţa materiei

Marius Vasileanu.
Cartea Inteligenţa materiei, după trei decenii

Ion Andreiţă.
Quo vadis, homine?

Ion Andreiţă.
A scrie despre prieten

Titus Andrei.
Lui Dumitru Constantin-Dulcan, autorul cărţii Inteligenţa materiei

Vasile Ghiţescu.
Dumitru Constantin-Dulcan, colegul meu
din anii Liceului „I. C. Brătianu" din Piteşti

Mihai Golescu.
Puiul de ţăran, academicianul

Interviu cu Dia Radu: Dumitru Constantin-Dulcan:
„în spatele tuturor lucrurilor e Dumnezeu" 103

Interviu cu Dia Radu: Dumitru Constantin-Dulcan:
„Viaţa noastră pe pământ este doar o mică parte din ceea ce avem de trăit"

Dumitru Constantin-Dulcan văzut de: Petre Brânzei,
Gh. Călin, Vasile Constantinescu, Sabina Drăgănel, Valeriu Ghigeanu, Solomon Marcus, Dumitru Mieu, Valeriu Mihăilă, A. Păunescu-Podeanu, Paul Popescu-Neveanu, Eugen A. Pora, Ovidiu Predescu, Mírela Roznoveanu, Doinei Tronara, Romulus Vulcăneseu

Capitolul III
Despre iubire

Capitolul IV
Rostul fiinţei umane în fiziologia universului

Capitolul V
Modelul informaţional al lumii vii

Capitolul VI
Esenţa vieţii

Capitolul VII
Sursele cunoaşterii şi omul în faţa religiei

Capitolul VIII
Drumuri spre Eminescu... (Interviu cu Al. Văduva). 259

Capitolul IX
Experienţele morţii clinice

Capitolul X
Criza spirituală a omului modern

Capitolul XI
Copiii geniali de mâine

Capitolul XII
De ce moartea într-un univers cuantic?

Capitolul XIII
Curriculum vitae

Capitolul XIV
O viaţă în imagini

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.023 sec